Werkgroep Zorgplicht BSNC komt met zorgplichtdocument

De BSNC-werkgroep Zorgplicht werkt aan een document voor de branche. Het betreft één compleet, gedragen stuk voor alle onderdelen van het kunstgrasveld. “Zo besteden we behalve SBR-rubbergranulaat ook aandacht aan alle andere materialen in het kunstgrassysteem. De focus ligt op het voldoen aan de milieueisen, niet op het sporttechnische deel”, benadrukt voorzitter en onderzoeker Ulbert Hofstra.

Opdrachtgevers hebben een (wettelijke) zorgplicht om de bodem niet te verontreinigen. Uit onderzoek van ingenieurs- en adviesbureau Sweco Nederland en het onafhankelijke bureau SGS Intron -in opdracht van BSNC- bleek dat een deel van de infill van kunstgrasvelden in bermen en sloten terecht komt. Het rapport ‘Microplastics uit infill kunstgrasvelden. Verspreiding van infill en indicatieve massabalans’ is dan ook een van de aanleidingen voor het zorgplichtdocument. Ulbert (werkzaam als senior consultant bij SGS Intron): “In het document willen we duidelijk aangeven met welke maatregelen we milieurisico’s kunnen voorkomen. Waaronder ook uitloging van zink in de bodem en het omliggende oppervlaktewater. Belangrijk is om zo netjes mogelijk met de gebruikte materialen in het kunstgrassysteem om te gaan. Ook gelet op het hergebruik.“

Platforms
De werkgroep Zorgplicht startte haar werkzaamheden in november 2017. Aanleiding vormde een discussiestuk vanuit het PABA-platform voor aannemers binnen de BSNC. De Commissie Kunstgras besloot om het zorgplichtdocument van VACO/RecyBEM -gericht op rubbergranulaat van banden- te verbreden tot een branchedocument. Zij stelde voor dit doel een speciale ‘studieclub’ samen met vertegenwoordigers van de platforms gemeenten, aannemers en adviseurs. Deze werkgroep bestaat naast Ulbert uit Christianne van der Zouw (TopGrass), Evert Mandemaker (B.A.S Begeleiding en Advies Sportterreinen), Marcel Bouwmeester (gemeente Utrecht), Henrie Bekkers (gemeente ’s-Hertogenbosch), Arie Verhoef (branchevereniging VACO) en Anneleen van Trimpont (Tuf Recycling).

Ulbert: “Inmiddels begint het document aardig vorm te krijgen. Een aantal hoofdstukken is al geschreven. Het streven is het document begin 2019 af te ronden. Punt van aandacht is hoe we het eindresultaat gaan communiceren. Dat kan via een brochure naar de grote sportbonden, sportkoepel NOC*NSF, aannemers en terreinbeheerders. Prettig is dat de lijnen met een organisatie als de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) kort zijn. Dat is te danken aan Marcel Bouwmeester, die bij de gemeente Utrecht actief is als projectleider en adviseur sportaccommodaties. Hij neemt deel aan de zogeheten werkgroep 4 ‘Minerale sportvloeren NOC*NSF’ namens de VSG. Die beoordeelt, adviseert en verdedigt de belangen (nieuwe normen/aanpassingen in bestaande normen) van eigenaren en beheerders van sportaccommodaties.”

Werkgroep Renovatie
De werkgroep Zorgplicht werkt nauw samen met de BSNC-werkgroep Renovatie Kunstgras. Ulbert: “Deze club buigt zich ook over het thema zorgplicht. Om te voorkomen dat onze werkzaamheden elkaar overlappen, zullen we nog nader afstemmen. Ons doel is straks een zo actueel mogelijk document op tafel te leggen. Waarin we ook de conclusies uit het RIVM-onderzoek naar het verspreiden van rubbergranulaat in bermen en sloten nog willen meenemen. Een mooie uitdaging die ik graag aan ga met onze werkgroep. De leden vormen samen een deskundig en gemotiveerd gezelschap met hart voor de zaak. Heel belangrijk, want de zorgplicht is een boeiend en vooral heel belangrijk onderwerp.”

Meer nieuws

Plaats een reactie