Volgende stap in de verkenning naar landelijke vertegenwoordiging van de binnensport

Op 7 september a.s. wordt de volgende stap gezet in de verkenning naar de mogelijkheden van een brede branchevereniging voor de binnensport. Janneke Rijksen en Ruud Taks van Bureau Drijver en Partners organiseren in opdracht van de BSNC een draagvlaksessie, waarin zij met de deelnemers -waaronder een aantal BSNC-leden- interactief aan de slag gaan om input op te halen voor mogelijke scenario’s. Op de najaars-ALV van de BSNC worden de uitkomsten van de verkenning  en een advies scenario gepresenteerd.

De eerste fase van de verkenning van de kwartiermakers is gestart met het in kaart te brengen van het volledige speelveld. Ruim 450 partijen zijn geïdentificeerd als belanghebbende in de sportbranche. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in het bedrijfsleven en het politieke speelveld.

Stap twee was het inventariseren van de wensen en mogelijkheden van het speelveld middels verdiepende interviews en een bredere enquêtering onder alle stakeholders. In april kregen alle geïdentificeerde belanghebbenden een enquête toegestuurd.

De deelnemers aan de sessie op 7 september komen voort uit een selectie van de lijst van geënquêteerden en geïnterviewden, het is dus niet meer mogelijk je op te geven.

Meer nieuws