Verduurzaming biedt gezonde toekomst voor amateursport

In Nederlandse steden en dorpen is de lokale sportvereniging de plek waar mensen samenkomen om te bewegen, plezier te hebben en de onderlinge banden te versterken. De amateursport is van grote waarde voor onze samenleving. Maar liefst 9,2 miljoen Nederlanders sport iedere week en 4,3 miljoen Nederlanders zijn lid van een sportvereniging. De unieke structuur van de Nederlandse amateursport staat onder grote druk. Niet alleen door hoge (energie-)kosten en gebrek aan vrijwilligers.

Ook blijkt dat verduurzaming voor amateursportclubs een bijzonder ambitieuze opgave is. Zelfs voor de grotere verenigingen met veel vrijwilligers, een stabiel bestuur en enige investeringsruimte vraagt verduurzaming veel inspanning. Om amateursportclubs een steun in de rug te geven om te verduurzamen, heeft het Nationaal Klimaat Platform (NKP) met partijen in het veld een voorstel ontwikkeld voor een versnellingsimpuls dat aansluit bij de Routekaart Verduurzaming Sport (2019). Deze is aangeboden aan de ministers van VWS, Klimaat en Energie en BZK.

Sleutels voor versnelling

Volgens het NKP en de medeopstellers* van het rapport is met een gerichte aanpak een wereld te winnen. In het rapport leggen zij meerdere opties voor om de drie sleutels tot versnelling voor elkaar te krijgen. Die sleutels betreffen het ontzorgen van de clubs en gemeentes in hun zoektocht naar de juiste oplossing en financiering, een financieringsmodel dat overzichtelijker wordt en oplossingen biedt voor de huidige hoge rentes en een gebiedsgerichte aanpak waarmee niet alleen de club, maar ook de omliggende wijk of andere voorzieningen in worden meegenomen.

 

Sportclubs als vliegwiel voor verduurzaming

Inmiddels zijn de eerste projecten zichtbaar waarin sportclubs het vliegwiel zijn in een duurzaam lokaal energiesysteem in buurt en wijk. Het mes snijdt hier aan drie kanten volgens Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform: “De verduurzaming van de gebouwde omgeving krijgt een impuls, burgers worden baas over eigen energie en voor de sportclubs ontstaat hier een nieuw verdienmodel.”

*De rapportage is opgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers van NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Triodos Bank Nederland. rapportage Amateursport fit voor de toekomst’ (pdf).

 

Voor meer informatie en vragen:

Dirk van den Bosch
woordvoerder/strateeg Nationaal Klimaat Platform
m: 06-18898520
e: dirk.vanden.bosch@nkp.nl

 

Foto: Kenniscentrum Sport & Bewegen

Meer nieuws