Verbod op gebruik toegevoegde microplastics definitief

De Europese Commissie heeft afgelopen maandag 25 september het voorstel van de REACH-commissie over de beperking op de verkoop van opzettelijk toegevoegde microplastics aangenomen. Deze beperking is bedoeld om de uitstoot van deze niet-omgevingseigen materialen in het milieu drastisch te verminderen. De beperking kent een brede definitie van microplastics en omvat daarmee alle synthetische polymeerdeeltjes die kleiner zijn dan 5 mm, niet-organisch of onoplosbaar zijn, of bestand zijn tegen afbraak. Onder deze definitie vallen ook de rubber- en kunststof infillmaterialen die worden gebruikt bij kunstgrassportvelden.

Om ervoor te zorgen dat kunstgrassportvelden die momenteel in gebruik zijn, gebruikt en onderhouden kunnen blijven totdat ze het einde van hun levensduur bereiken, is er een overgangsperiode van acht jaar. Dit betekent dat het verbod op de verkoop van rubber en kunststof infillmaterialen in september 2031 van kracht wordt.

Wat betekent dit voor de kunstgrasindustrie?

Voor huidige veldeigenaren heeft de nieuwe beperking niet direct gevolgen voor het gebruik van hun velden of het onderhoud ervan; infillmaterialen blijven beschikbaar.

Voor nieuwe velden zal het tot 2031 nog steeds mogelijk zijn om polymere infills te gebruiken, maar veldeigenaren wordt geadviseerd om na te denken over hoe ze hun velden gaan onderhouden zodra het verbod van kracht wordt.

Advies BSNC

Als branche en BSNC hebben we deze ontwikkeling aan zien aankomen en delen we de noodzaak om het gebruik van rubberinfill af te bouwen. Daarom zijn er inmiddels ook natuurlijke (plantaardige) infillmaterialen, zoals kurkgranulaat, houtsnippers, olijfpitten, maisschillen en kokosvezels op de markt. Ook wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van kunstgrassportvelden waarvoor geen infill nodig is, zoals nonfill- en minerale infill systemen.

De BSNC adviseert eigenaren van velden met rubberinfill er wel voor te zorgen dat het gebruik en onderhoud van de velden plaatsvindt op een manier die het risico minimaliseert dat infill buiten het veld terecht komt. De Handreiking Zorgplicht milieu voor kunstgrasvelden geeft aanbevelingen voor het milieuverantwoord toepassen van materialen bij de aanleg, het onderhoud en de renovatie/ombouw van kunstgrasvelden.

Bron: ESTC

Meer nieuws