Vakbeurs kennissessie: Update over non-filled versus mineraalgevulde kunstgrasvelden

Gemeenten en voetbalclubs die nadenken over een kunstgras voetbalveld, worden gepusht om vooral non-filled of mineraalgevulde kunstgrassystemen te overwegen. Waar staan deze qua ontwikkeling en waar moet je op letten bij het aanbesteden? Joris van der Cammen van KYBYS zal dit namens de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) verduidelijken. Wanneer? Tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties op 7 maart om 13:30 uur in zaal Groen. Al behoefte aan meer achtergrondinformatie? Lees dan verder!

Eind 2023 werd het langverwachte verbod op de verkoop van niet-natuurlijke infill een feit. Daarnaast is sinds 1 januari dit jaar de nieuwe Omgevingswet een realiteit. Behalve voor de bodem geldt nu ook een Zorgplicht voor de lucht en het water. Om dat laatste nog eens extra af te dwingen werkt Europa aan een wetsvoorstel waarmee de kosten voor waterzuivering meer verhaald kunnen worden op ‘de vervuiler’. Dit alles dwingt eigenaren en beheerders van kunstgrasvelden, en kunstgras voetbalvelden in het bijzonder, om zich vooraf extra goed te beraden over hun investering.

Innovaties zoals non-filled of mineraalgevulde kunstgras voetbalvelden moeten daarbij zwaar wegen. “Het oude, bekende, pilot-traject voor nieuwe innovaties is begin 2023 vervangen door een Innovatietraject. Het innovatieve karakter van nieuwe kunstgrassystemen wordt in dit nieuwe traject op veel meer vlakken bekeken,” zo verduidelijkt Joris van der Cammen van adviesbureau KYBYS de complexiteit van de materie. Op 7 maart doet hij namens de BSNC de presentatie. “Verschillende kunstgrasleveranciers hebben al een non-filled of mineraalgevuld kunstgrassysteem geïnstalleerd, maar slechts twee systemen zijn inmiddels goed genoeg bevonden om op de Sportproductenlijst te worden opgenomen.”

Toegespitste testmethode

De BSNC heeft goede hoop dat het op de Vakbeurs Sportaccommodaties duidelijkheid kan geven over de manier waarop met name de schokabsorptie, energierestitutie en rotatieweerstand op non-filled en mineraalgevulde kunstgrasvelden voortaan getoetst gaan worden. “FIFA buigt zich medio februari over een voorstel voor een aangepaste AAA- en RTA-test voor het testen van kunstgras voetbalvelden. De KNVB is voorstander van de voorgestelde wijzigingen. De verwachting is daarom dat, als FIFA de voorgestelde wijzigingen goedkeurt, de KNVB deze snel zal overnemen.”

Minder microplasticvervuiling

Vergeleken met de ingevulde systemen die nu nog veelvuldig worden gebruikt, zijn beide kunstgrasconcepten veel minder belastend voor het milieu. “De kunstgrasvezels in een non-filled of mineraalgevulde kunstgrasmat zijn een stuk sterker en kwalitatiever,” zo merkt Van der Cammen op.

Toch vraagt de waarborging van die bescherming van het milieu ook input van de eigenaar of beheerder. “Tijdens het laatste BSNC-KUNSTgres werd nog eens duidelijk hoe het slijtagepatroon van de meeste kunstgrasvelden verloopt en wat dat betekent voor de omgeving. Ook van die stukjes vezelslijtage moet voorkomen worden dat ze in het milieu rondom het veld verdwijnen.” Vandaar dat het raadzaam is om ook bij dit soort velden beheersmaatregelen toe te passen. “Tevens voorkom je daarmee dat organische stof van buiten het veld in de mat terecht komt. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de waterafvoer verstopt raakt en er afwateringsproblemen kunnen optreden.” Van der Cammen benadrukt dat ook dit soort kunstgrasvelden onderhoud vergen. In de presentatie zal daarom ook worden stilgestaan bij wat die onderhoudsvraag precies betekent.

Nieuwe versie BSNC Zorgplichtdocument

Alle ontwikkelingen hebben de BSNC ertoe gezet om haar Zorgplichtdocument nog dit voorjaar te actualiseren. “Met de komst van de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer beleidsruimte dan voorheen en dit heeft consequenties voor de adviezen. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen rondom het EU-verbod op polymere infill, de regelgeving met betrekking tot PAK’s en recente uitspraken van, onder andere, de Raad van State verwerkt in deze update.” De branchevereniging streeft ernaar om het bijgewerkte document later dit jaar te publiceren maar volgens Van der Cammen is veel nu al duidelijk. “Op de hoofdlijnen is het al helder wat dit allemaal gaat betekenen voor de beheerders.”

Draagvlak vergroten

Met de presentatie verschaft de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek de clubs en gemeenten de tools om een weloverwogen beslissing te nemen. “Naast informatie over de verschillen tussen de systemen, de wijze van beoordeling en wat een non-filled of mineraalgevuld kunstgrasveld betekent voor het onderhoud of de omgeving, zal bezoekers ook worden uitgelegd wat zij kunnen doen om het draagvlak te vergroten. Non-filled en mineraalgevulde kunstgrassystemen zijn nieuwe ontwikkelingen waar nog maar weinig spelers echt op gespeeld hebben. Uit ervaring weten we dat goede informatie en begeleiding daarom straks kan bijdragen aan de acceptatie door de leden,” aldus Van der Cammen.

Meer weten?

Kom naar de BSNC-sessie tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties op 7 maart 2024 in Houten. Joris van der Cammen van KYBYS presenteert om 13:30 uur in zaal Groen.

[tekst en foto dit artikel: Guy Oldenkotte]

Meer nieuws