Update verkenning verbreding binnensport

Eind januari vond de aftrap plaats van de verkenning naar de mogelijkheden van een brede branchevereniging voor zowel de buitensport (huidige BSNC) als de binnensport: “Alles binnen het hek van het sportcomplex”. Janneke Rijksen samen met Ruud Taks, van Bureau Drijver en Partners, voeren in de rol van onafhankelijke kwartiermakers, deze verkenning uit. Zij geven een update.

De eerste fase van de verkenning van de kwartiermakers is gestart met het in kaart te brengen van het volledige speelveld. Ruim 450 partijen zijn geïdentificeerd als belanghebbende in de sportbranche. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in het bedrijfsleven en het politieke speelveld.

Stap twee is het inventariseren van de wensen en mogelijkheden van binnensportbedrijven om zich voor belangenbehartiging, kennisdeling en ontmoeten te verenigen, mogelijk onder de vlag van de BSNC. Hiervoor hebben Janneke en Ruud met een aantal van de stakeholders al inhoudelijk goede gesprekken gevoerd, zoals op de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten afgelopen donderdag 9 maart. Er staan inmiddels nog meer gesprekken op de agenda.

Een bredere enquêtering onder alle stakeholders is eveneens onderdeel van stap twee. In april krijgen alle geïdentificeerde belanghebbenden een enquête toegestuurd.

We hopen op een hoge respons, om zo brede input te verkrijgen voor een kwalitatieve invulling van de volgende stap in mei: het opstellen van scenario’s om invulling te geven aan het verbreden van de missie van de BSNC!

 

Meer nieuws