Ook de adviesbureaus moeten voldoende kennis hebben van ‘de sport’

Toen Marco Smits in december begon met werken bij Green Engineers, informeerde hij naar waarom dit adviesbureau eigenlijk geen lid was van de BSNC. Hij was dat lidmaatschap gewend bij zijn vorige werkgevers als Topgrass en CSC Sport. Ze hebben naar hem geluisterd en sinds januari dit jaar is het een feit: de BSNC verwelkomt het nieuwe lid Green Engineers! Marco is, vanzelfsprekend, de contactpersoon en hij vertelt ons waarom.

“Het mooie van de BSNC is dat je er de hele branche rondom de buitensportvelden bij elkaar vindt. Dat je met elkaar kunt brainstormen en filosoferen over onderwerpen die ons allen aangaan.”, aldus Marco. “Ik vind het verder belangrijk dat ik bij de BSNC kennis en informatie vind, dat er bijeenkomsten worden georganiseerd waar ik naar toe kan, ik zie het echt als een platform. De kennis die ik daar op doe, is relevant en belangrijk voor ons adviesbureau om paraat te hebben, als je werkt voor (semi-)overheden en gemeenten. En als lid maak je ook nog eens gratis gebruik van alle producten en middelen die de branchevereniging biedt, dat is handig.”

Innoveer!

Ander belangrijk onderwerp is innovatie, op het vlak van het thema duurzaamheid en bijvoorbeeld biodiversiteit. Super relevant en daar moeten we als branche samen onze kennis bij elkaar leggen, verder ontwikkelen en weer met elkaar delen.”, zo meent Marco Smits. Door het lidmaatschap van de BSNC zit hij daar ‘kort op de bal’, om het bij sporttermen te houden.

Soms lastig

Vanuit zijn rol als adviseur van gemeenten is Marco benieuwd naar de ontwikkelingen rondom de sportvloerenlijst en het KwaliteitsZorgSysteem2.0. Wat is en wordt de rol van de BSNC en hoe zorgen we ervoor dat we dicht op ontwikkelingen en de kennis zitten? Want dat ziet hij als voornaamste rol voor de BSNC weggelegd. “Ons hoofddoel is dat we gaan voor goede producten. Daarvoor willen we de nieuwe ontwikkelingen meenemen. Ik denk niet dat we tegenover elkaar moeten komen te staan als stakeholders. Dat is niet goed. De BSNC is altijd gericht geweest op samenwerken en dat moeten we hoog houden.”

Wie is Green Engineers?

Green Engineers is een adviesbureau in de leefomgeving, gericht op groen en civiel. Een van de takken waarop ze zich richten is de sport. Wij adviseren (semi)overheden over de aanleg en het onderhoud van sportgrasvelden, zowel natuur- als kunstgras. Alles gericht op de buitensport. Marco is adviseur bij dit bedrijf dat onder meer ondersteunt bij het opmaken van bestekken en meerjarenplannen

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?

“Wisten jullie al dat er een goed adviesbureau is en dat het Green Engineers heet”? Zo probeert Marco er een klein radiospotje in te brengen. Waarvan akte.

Meer nieuws