Renovatiedocument overhandigd tijdens Vakbeurs Sportaccommodaties

Tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties, op donderdag 9 maart jongstleden, had Teun Wouters (voorzitter van de BSNC-werkgroep Circulariteit) de eer om de Handreiking renovatie en ombouw kunstgras sportvelden te overhandigen aan BSNC-voorzitter Edward van der Geest. Natuurlijk was er meer te doen op de beurs, zoals de BSNC-kennissessie over LCA’s voor sportvloeren, en de BSNC was met haar stand aanwezig.

Na drie jaar was er weer een Vakbeurs zonder de invloed van corona en dat was merkbaar. Een gezellige en ontspannen sfeer met ruim 170 standhouders, waaronder vele BSNC-leden. Uit de wandelgangen hebben we gehoord dat iedereen het een geslaagde beurs vond. Het ontmoeten en netwerken stond centraal. Maar er werd natuurlijk ook kennis gedeeld. Onder andere in de twee kennissessies van de BSNC over de LCA-tool en de Handreiking renovatie en ombouw kunstgrassportvelden.

Kennissessie: Levenscyclus-assessments (LCA’s) voor sportvloeren; waar staan we?

Tijdens deze kennissessie werden door projectleider Gert-Jan Vroege de voorlopige resultaten van de LCA gepresenteerd. Wat zijn de MKI-waarden en CO2-emissies van de verschillende systemen? Ook ging hij in op het vervolg, hoe de LCA’s toegepast kunnen gaan worden voor het maken van projectberekeningen en het gebruik van DuboCalc voor de toepassing bij specifieke sportvloeren. Het streven is dat gemeentes de LCA-tool in gaan zetten bij aanbestedingen. Voor aannemers bieden DuboCalc en de ingevoerde LCA’s kansen om de duurzaamheid van projecten te vergroten.

Klik hier voor de presentatie.

Kennissessie: Duurzaam opruimen van een kunstgrassportveld

Tijdens de sessie van Teun Wouters en Bart van Pagée stond de Handreiking Duurzaam opruimen van een kunstgrassportveld  centraal. Met deze handreiking wil de BSNC eigenaren en aannemers ondersteunen bij de te nemen stappen bij de renovatie of ombouw. De BSNC vindt het van belang dat de renovatie of ombouw op een verantwoorde manier gebeurt. Wettelijke voorschriften zijn daarbij bepalend, maar de eigenaar kan hierin eigen keuzes maken. De Handreiking helpt en adviseert over wat wel mag en wat niet mag. En ook hoe je tot een onderbouwde keuze komt en welk onderzoek nodig is, voorafgaand aan het opstellen van een bestek waarin die keuzes worden vastgelegd.

Klik hier voor de presentatie.

 

 

 

 

Meer nieuws