Tot 1 mei 2021 voorstellen indienen voor BOSA maatregellijst 2022

Heeft jouw bedrijf ook een innovatief en milieuvriendelijk product (bedrijfsmiddel) dat niet gangbaar is in de sportsector, maar wel zijn werking heeft aangetoond? En wil je met je bedrijf een maatschappelijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de sportsector? Dan kan je tot 1 mei 2021 een voorstel indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Na acceptatie door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt het bedrijfsmiddel opgenomen op de BOSA maatregellijst voor 2022. Een aanvrager (meestal een sportvereniging) krijgt 30% subsidie. Geaccepteerde voorstellen zullen zo worden geformuleerd dat de maatregel omschrijving niet naar een (1) enkel bedrijf leidt dat een dergelijk product levert. De inzet van de BOSA-regeling is dat de sportsector bij meerdere bedrijven vergelijkbare innovatieve producten kan gaan afnemen.”

Dinsdag 6 april 2021 is de BSNC werkgroep Circulariteit door het RVO geïnformeerd over de mogelijkheden en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan (zie voor meer informatie de presentatie en de website van de Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen (DUS-I). De werkgroep onderzoekt welke voorstellen we vanuit de BSNC in willen dienen.

Alle BSNC-leden kunnen echter zelf bepalen of zij namens hun bedrijf ook een voorstel rechtstreeks bij het RVO in willen dienen. Daarom informeren we jullie via dit bericht. Om te voorkomen dat de lijst te lang wordt, neemt VWS per categorie maximaal 10 maatregelen op. De BOSA maatregellijst wordt jaarlijks aangepast.

Er zijn vier categorieën:

A. Energiebesparing (CO2 arm).
B. Toegankelijkheid.
C. Circulariteit
D. Klimaatadaptatie.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met verenigingsmanager Hans Arends (06-21649594, h.arends@bsnc.nl) of het RVO (rvobosa@rvo.nl).

Meer nieuws