Waterbeheersing was een ondergeschoven kindje

Door klimaatverandering en jarenlang gebruik is ons bodem- en watersysteem niet meer in balans. De provincie Noord-Brabant wil die verdroging tegengaan voor de toekomst, om weer een gezond bodem- en watersysteem te krijgen. In Nieuwsbrief 13 was Peter Ramakers van de provincie Noord-Brabant aan het woord, projectleider van het onderzoek ‘Duurzaam watergebruik op sportvelden’. Voor nieuwsbrief 15 zijn we in gesprek gegaan met twee partners in het onderzoek: Henrie Bekkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Hans Roelofs van waterschap De Dommel.

Wat is jouw betrokkenheid bij het onderzoek ‘Duurzaam watergebruik’?
Henrie Bekkers is medewerker beheer buitensportaccommodaties ‘s-Hertogenbosch. Hij ‘zit’ al dertig jaar in de sportvelden: “Ik zie dat waterbeheersing steeds belangrijker wordt, ook op de sportvelden. Het was eigenlijk een ondergeschoven kindje.” Bekkers doet graag mee met het onderzoek van de studenten van de HAS. “Om de studenten te helpen en als vraagbaak te dienen.”

Ben je blij met de resultaten?
“Ze hebben hard gewerkt en het is heel interessant wat de studenten te weten zijn gekomen. Dit helpt ons met het zoeken naar oplossingen voor de toekomst. Zodat we beter kunnen inspelen op klimaatveranderingen en we steeds efficiënter water zullen moeten gebruiken.”

Wat doe je nog meer aan innovatie?
“We zijn al langer bezig met innovatie, willen graag meer verschillende oplossingen verkennen. Zo leggen we bijvoorbeeld een natuursportveld aan waar een DrainTalent installatie in geplaatst wordt. Dit is een installatie om het veld van onderaf te kunnen ‘beregenen’ en beter op de klimaatontwikkelingen in te spelen. Dit is het vijfde of zesde natuurgrasveld in Nederland waarop dit wordt toegepast. Dat is dus behoorlijk nieuw. We doen dit in overleg met de verenigingen en beheerders en we merken dat men ervoor open staat. Ook willen we meer te weten komen over geschikte instrumenten. Zoals vochtmeters waarmee we beter kunnen bepalen wanneer we de velden moeten beregenen.”

Hoe kijk je naar de toekomst?
Henrie Bekkers: “Ik zie echt kansen. Als we meer weten en beter kunnen inspelen op het klimaat, dan zou je het aantal speeluren op het veld kunnen uitbreiden. Nu rekenen we met jaarlijks 250 speeluren wedstrijdveld op natuurgras. Stel dit kan worden uitgebreid naar 400 à 450 uur, dat is flinke verruiming.”

Wat vraagt dat van de beheerders en verenigingen?
“Een open communicatie met de verenigingen en de beheerders vind ik belangrijk. Wees helder over dat we inspelen op het weer, dat we accepteren hoe het is en samen op zoek gaan naar meer efficiënte en effectieve oplossingen. Verschillende clubs zijn ook wel met duurzaamheid bezig, we ervaren dat ze meer bewust worden van het watergebruik, onkruid verwijderen, Green Deal. Wij (gemeente) kunnen hen hierin helpen en wegwijs maken.

Het onderzoeksrapport vind je hier

Meer nieuws

X