Terugblik activiteiten 2e jaar PPS Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit

Een groot deel van Nederland bestaat uit grasvelden. En deze velden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de uitdagingen op het gebied van klimaat en teruglopende biodiversiteit. In 2020 hebben organisaties, bedrijven en overheden, waaronder de BSNC, de handen ineen geslagen om in de PPS ‘Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit’ een bijdrage te leveren aan deze uitdagingen.

Om terug te blikken op het tweede onderzoeksjaar is een PDF gemaakt met daarin alle resultaten en opgeleverde producten.

Je vindt er informatie over klimaat, water & temperatuur, maar ook over gras en koolstoflegging. Zo zijn de uitkomsten van het onderzoek naar het ‘verkoelend effect van verschillende graszoden en grassoorten, in vergelijking met verharde oppervlaktes tijdens warme dagen’ heel interessant.

Via deze link kom je bij het document.

De BSNC is consortiumpartner van het onderzoeksprogramma PPS Grasvelden, klimaat en biodiversiteit, omdat het onderzoek kennis oplevert om beter in te kunnen spelen op de negatieve gevolgen van klimaatveranderingen op de kwaliteit van sportgrasvelden en het levert ook kennis op hoe sportgrasvelden een bijdrage kunnen leveren aan negatieve maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. Namens de BSNC nemen Mark Timmerman en Ernst Bos deel aan werkgroepen en is Hans Arends lid van de stuurgroep.

Meer nieuws