Stand van zaken overleg KNVB-norm

Rondom de norm NOCNSF-KNVB2-15 voor voetbal zijn al meerdere nieuwsberichten verschenen. Onderstaand in het kort de laatste status en het proces.

Op dit moment geldt voor voetbalprojecten die gekeurd worden de versoepelingsregeling. Hiervoor wordt verwezen naar het nieuwsbericht “Versoepeling kunstgrasnorm voetbal seizoen 2019/2020” van 7/11/2019. De versoepelingsregeling geldt tot 1 juli 2020. Dit betekent dat velden gekeurd en gecertificeerd vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de norm NOCNSF-KNVB2-15 (versie januari 2019).

Op dit moment wordt er gewerkt aan de handleiding voor testmethoden zodat per 1-1-2021 (of zoveel eerder) de NOC*NSF Sportvloerenlijst voetbalsystemen bevat die ook aan alle testmethoden voldoen. Andere systemen zullen per 1-1-2021, in overleg met alle partijen komen te vervallen, om zodoende met een “schone” NOC*NSF Sportvloerenlijst te kunnen gaan werken.

Tevens wordt er op dit moment gewerkt aan een correlatieonderzoek voor het onderdeel energierestitutie. Vermoed wordt dat de energierestitutie een relatie heeft met temperatuur en/of vochtigheid. Om hier gegronde uitspraken over te kunnen doen wordt er gedegen onderzoek uitgevoerd. Mocht een relatie aangetoond worden tussen energierestitutie en temperatuur en/of vochtigheid dan wordt dit aangepast in de norm.

De KNVB faciliteert, in samenwerking met de BSNC en de VSG, een Q&A over de norm. Mochten er vragen zijn over hoe aan te besteden, welke specificaties er wel of niet in een tender gevraagd mogen worden, op welk moment gekeurd moet worden of anders, stuur deze vraag naar accommodatiezaken@knvb.nl. Mochten er veel vragen rondom de norm zijn dan zal er een symposium georganiseerd gaan worden in het voorjaar.

Meer nieuws