Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer

In het kader van de Green Deal Sportvelden is er nu de ‘Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer – Preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen’. Deze is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W. De handreiking geeft beheerders informatie om plagen, ziekten en onkruid tegen te gaan. Ook biedt het inzicht in de omstandigheden waarin plagen, ziekten en onkruid ontstaan. Een goede basis voor de aanpak van daarvan. Hiermee kunnen beheerders stappen zetten richting chemievrij beheer.

De handreiking vind je HIER

Meer nieuws