Sportvloeren krijgen duurzaamheidslabel

Een werkgroep binnen de BSNC werkt sinds een aantal jaren aan een label waarmee de mate van duurzaamheid kan worden bepaald: de BSNC-LCA (Life Cycle Analysis) -tool. Dit initiatief is niet onopgemerkt gebleven. Met name de keuze voor verschillende “ingrediënten” die samen een (kunstgras) sportvloer(systeem) vormen, bepalen de mate van duurzaamheid en milieubelasting. Om de componenten van kunstgrassystemen te kunnen vergelijken, is een eenduidig objectief systeem van weging nodig, te vergelijken met de energielabels op wasmachines of televisies.

Naar aanleiding van een onderzoek (CE-Delft rapport) kwam naar voren dat er een nationale behoefte is aan dit soort labels. Dit sluit naadloos aan bij de Routekaart Verduurzaming Sport, die voorziet in een gezamenlijke uitvoeringsagenda om de sportsector naar een CO2-arme, circulaire en gezonde sportomgeving te brengen in 2050. En, als we nog verder uitzoomen, dit maakt weer deel uit van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit Klimaatakkoord wordt onderschreven door de samenwerkende partners in de sportsector: VWS, NOC*NSF, VSG, BSNC en POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders).

Op weg naar circulaire sportvloeren
In 2022 gaan de samenwerkende partners van de Routekaart een belangrijke vervolgstap zetten. Deze stap bestaat uit het onderschrijven en verder in de markt zetten van een eenduidig en transparant duurzaamheidslabel, dat wordt gekoppeld aan de (nieuwe) sportvloerenlijst. Dit duurzaamheidslabel is één van de componenten op weg naar circulaire sportvloeren in de sportsector.

Deze versnelling vraagt om een verdere onafhankelijkheid. Daarom heeft de BSNC haar LCA-tool ingebracht in een landelijke werkgroep, die los van partijen en met gebruik van bestaande methoden en systemen het duurzaamheidslabel gaat uitrollen voor de sportvloerenbranche. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de tool DuboCalc, die ook door Rijkswaterstaat en anderen wordt ingezet om LCA’s te bepalen.

Nadere toelichting: wat zijn de LCA en de MKI?
Een belangrijk element van het duurzaamheidslabel is de inzet van de methode voor levenscyclusanalyse (LCA). Met een LCA worden de milieuprestaties berekend over een gehele keten van sportvloeren. Dankzij een LCA kan dit op een eenduidige en gelijkwaardige manier worden uitgevoerd. Daardoor kunnen alle partners, met name gemeenten, diverse producten objectief met elkaar vergelijken op milieuprestaties zoals CO2-emissies en milieukosten (milieukostenindicator, MKI’s).

De MKI is een bouwsteen voor de levenscysclusanalyse. Deze methode wordt op veel andere terreinen al volop ingezet. Met name in de wegenbouw en andere infrawerken speelt de MKI-waarde een belangrijke rol bij aanbestedingen, uitvoering en innovatie.

Het vervolg
Een belangrijke voorwaarde voor het duurzaamheidsrekenen met behulp van DuboCalc is dat een database met LCA’s van sportvloeronderdelen wordt opgebouwd. Dit begint met de pilotfase. Om een start te kunnen maken met de tool is aan de grootste fabrikanten en toeleveranciers van kunstgrasvelden gevraagd om onderdelen van sportsystemen in te brengen (zoals top-, foamlagen en infill). Vervolgens wordt daarvan gratis een LCA opgesteld.

Dit is het begin van het vullen van de Nationale Milieudatabase (NMD) met hoogwaardige LCA’s, die de bouwstenen zijn om verschillende kunstgrassystemen te kunnen vergelijken op hun milieueffecten en milieuprestaties.

De focus van deze doorontwikkeling ligt nu op de buitensportvelden, maar zal ook geschikt worden voor binnensportvloeren. Een mooie stap in de verduurzaming van sportvloeren in heel Nederland! De BSNC blijft nauw betrokken via het lidmaatschap van de Stuurgroep Verduurzaming Sportsector (Edward van der Geest), de deelname aan de Routekaart werkgroep CO2-reductie (Theo Ceelen) en de advies- en klankbordrol die de BSNC-werkgroep (Taskforce LCA-tool) blijft vervullen.

Meer nieuws