Sport NL Groen handige tool voor de verduurzaming van de sportsector

Op 10 november wordt de nieuwe tool Sport NL Groen gelanceerd tijdens de Nationale Sport Vakbeurs in Gorinchem. Met de komst van Sport NL Groen wordt verduurzamen toegankelijk voor alle sportclubs in Nederland. ‘Het is een mooi voorbeeld waarbij verschillende partijen de handen ineenslaan om verduurzaming in de sportsector te versnellen’, zo stellen de gezamenlijke partners van de Routekaart Verduurzaming Sport.

Initiatief vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport

In 2050 zijn alle sportaccommodaties CO2-arm, worden alle sportvelden duurzaam beheerd en is de sportsector circulair. Dat staat in de Routekaart Verduurzaming Sport. Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen is onder meer in samenwerking met CFP Green Buildings de duurzaamheidstool Sport NL Groen gelanceerd.

 Wat is Sport NL Groen?

Sport NL Groen is een non-profit, online tool voor de verduurzaming van de sport in Nederland. Gemeenten, sportclubs en ondernemers in de sport, groot of klein, krijgen via de tool gratis en onafhankelijk advies over hoe ze kunnen verduurzamen. Op Sport NL Groen komen alle aspecten van verduurzaming samen: duurzaamheidsadvies, maatregelen, subsidies en financiering.

Sport NL Groen is een initiatief van de Routekaart Verduurzaming Sport. De volgende organisaties werken gezamenlijk aan het realiseren van de missie en ambities van deze Routekaart: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Sport NL Groen is ontwikkeld en wordt onderhouden door CFP Green Buildings.

Meer nieuws