BSNC-leden krijgen update over Kwaliteitszorgsysteem 2.0

Vrijdag 1 oktober jl. hebben Wilco Zuidema en Bob Thomassen (de projectleiders van het Kwaliteitszorgsysteem 2.0) een presentatie gegeven over de ontwikkeling van dit project.
Op verzoek van het bestuur van de BSNC was dit een bijeenkomst voor al onze leden. En dat het leeft, bleek uit het grote aantal deelnemende leden. In een heldere presentatie is verduidelijkt waar welke themagroep (werkgroep) mee bezig is, wat de status is, hoe de verschillende deeltrajecten in elkaar grijpen en hoe we onze achterbannen (die van de BSNC, van NOC*NSF en van de VSG) bij deze belangrijke verbetering kunnen betrekken.

Bekijk de PowerPoint presentatie
Mocht je deze presentatie gemist hebben, deze heldere PowerPoint is te vinden bij presentaties op deze pagina. Zeker de moeite van het bekijken waard!

Meer nieuws

X