Nieuwe handreiking Zorgplicht milieu voor kunstgrasvelden weer up-to-date

Edward van der Geest heeft op 10 november 2021 de kersverse update van de handreiking Zorgplicht milieu voor kunstgrasvelden overhandigd aan Martijn Kooijman (ministerie van VWS) en Richard Kaper (NOC*NSF). Hiermee wil de BSNC aangeven dat door de adviezen uit de handreiking op te volgen, de sportparkbeheerder of opdrachtgever werkt aan een beter milieu en daarmee ook aan de doelstellingen van de Routekaart Duurzame Sportaccommodaties.

De Handreiking Zorgplicht milieu voor kunstgrasvelden kan via deze link worden gedownload. We spreken nadrukkelijk over een handreiking, omdat de eigenaar van de sportvelden zelf bepaalt welke maatregelen hij neemt om aan de Zorgplicht milieu te voldoen.

Het eerste document (van oktober 2019) heeft geleid tot een grotere aandacht voor het milieu bij de aanleg, renovatie en beheer van sportvelden. Op veel velden zijn voorzieningen aangebracht om de verspreiding van vezels en instrooimateriaal te verhinderen. Ook wordt de ondergrond getoetst op resterende zinkadsorptiecapaciteit om hierop SBR instrooirubber te kunnen blijven gebruiken.

In deze vernieuwde uitgave van de handreiking zijn de inhoudelijke vragen vanuit de branche, gesteld over de eerste versie verwerkt. Ook is aan dit nieuwe document een hoofdstuk toegevoegd over de PAK’s en overige aandachtsstoffen in SBR instrooirubber. Dit was al onderdeel van het oorspronkelijke zorgplichtdocument van VACO/RecyBEM uit 2009 met een update uit 2017. Door deze informatie nu hierin op te nemen hoeft niet meer naar dit oude document verwezen te worden. Tevens is de informatie over het gebruik van zeepoplossingen en biocides gecorrigeerd en uitgebreid.


Erratum 

1

Wijziging aantal PAK’s (paragraaf 4.4, blz 18)

In paragraaf 4.4 (blz 18) is geschreven dat, de chemische samenstelling van het rubbergranulaat onder andere aan de eis dient voldoen “(b) De som 18 PAK (lijst EPA) is maximaal 75 mg/kg rubber”.

Hierin is een wijziging aangebracht. In de update van de methode zijn 3 PAK’s verwijderd, zodat het er nu 15 zijn in plaats van 18. Dit betekent dat de eis wordt “De som 15 PAK (lijst AfPS GS 2019:01 PAK) is maximaal 75 mg/kg rubber”.

Meer nieuws

X