Resultaten 2e corona-enquête: BSNC-leden voorzien veranderingen 

Op verzoek van de platformvoorzitters is in november 2020 voor de tweede keer aan de leden gevraagd wat de effecten van de COVID-19- crisis zijn op onze branche. 40 Leden hebben de vragenlijst ingevuld. In mei waren dit 73 respondenten. Driekwart van de respondenten verwacht geen effect van COVID-19 op de werkzaamheden. 44% Van de respondenten verwacht geen effect op de winst, dit percentage was in mei 38%. Hieruit kunnen we concluderen dat meer dan de helft van de respondenten wel minder winst verwacht. 

 

Sporten en bewegen voor de gezondheid
In lijn met wat bleek uit de corona-enquête in mei, benadrukken de leden het belang van sporten en bewegen voor de gezondheid, met name in deze tijd van COVID-19. Daarom moeten goede en voldoende sportvoorzieningen beschikbaar zijn menen zijIn het ontwikkelen van aanbod vinden ze dat de BSNC daarin samen op moet trekken met VSG en NOC*NSF. Verder vragen zij van de BSNC onder meer: 

  • zoek naar (inter)nationale subsidiemogelijkheden; 
  • ondersteun met kennis over relatiebeheer; 
  • blijf informeren over ontwikkelingen. 

Een aandachtspunt is de verwachte herstart van de competities in het voorjaar. Enerzijds willen de leden bevorderen dat mensen gaan sporten en bewegen. Anderzijds zijn met een volle speelkalender voor de zomer, de mogelijkheden voor renovatie en onderhoud en beheer beperkt. Met name natuurgrasvelden zijn kwetsbaar, doordat ze in de lockdown periode nauwelijks zijn gebruikt. 

 

Uitdaging om budgetten op peil te houden 

De respondenten denken dat in 2021 bezuinigingen de bedrijfsleden gaan raken. De grootste uitdaging voor de gemeentelijke leden en sportbedrijven is om budgetten op peil te houden voor onderhoud en beheer, renovatie en aanleg van nieuwe buitensportaccommodaties. De verwachting is dat de concurrentie zal toenemen en dat dit tot prijsdalingen zal leiden en daarmee lagere winsten. Op dit moment merken leden vooral dat aanbestedingen opschuiven, tragere besluitvorming en dat er minder budget is voor innovaties. 

Doordat de buitensportverenigingen eveneens onder druk staan, is de verwachting dat daar ook minder budget beschikbaar zal zijn voor onderhoud, beheer e.d. Dit kan weer van invloed zijn op de concurrentie en de prijzen. 

 

Aanpassingen bedrijfsvoering 

Ook vraagt de coronacrisis om aanpassingen in de bedrijfsvoering. Het digitaal onderhouden van contacten wordt belangrijker, zowel voor de klantcontacten als voor de contacten met partners en stakeholders. Deze andere werkwijze heeft tevens (mentale) effecten op medewerkers, is er kans op meer ziekteverzuim en vraagt het werk aanpassing door extra veiligheidsmaatregelen. 

 

Kansen voor 2021 

De leden van BSNC kijken graag vooruit. Kansen ziet men in het volgende.  

  • Een slimme combinatie van fysieke ontmoeting en online. De COVID-19 maatregelen hebben ons geleerd dat er meer digitaal kan dan we dachten. 
  • Behoefte aan buitensport en daarmee de noodzaak van goede buitensportvoorzieningen. Dit vraagt wel ander gebruik, dan nog vaak traditioneel alleen door de buitensportverenigingen.  

Meer nieuws