Platform Aannemers (PABA) zoekt twee nieuwe bestuursleden

Binnen het platformbestuur Aannemers zijn er twee vacatures. Omdat het PABA-bestuur inmiddels al langere tijd actief is, kunnen enkele zittende bestuursleden conform het platformreglement niet nogmaals voor drie jaar worden benoemd. Dit betekent dat er weer verse inbreng in het bestuur gewenst is! 

Dus ben je lid van de PABA, heb je interesse om het bestuur te versterken en het aannemersgeluid binnen en namens de BSNC te laten horen, neem dan contact op met Edward van der Meijden, ambtelijk secretaris van de PABA. 

Voor de volledigheid: kandidaten worden op voordracht van het platform door het verenigingsbestuur benoemd voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. We ontvangen jouw reactie graag uiterlijk maandag 18 januari a.s. Laat deze kans om je in te zetten voor de branche niet schieten!  

Je reactie kun je mailen naar Edward van der Meijden. Ook voor aanvullende informatie over het bestuurslidmaatschap kun je contact met hem opnemen; (M) 06-52037253, (E) e.vandermeijden@cantrijn.nl. 

Meer nieuws