Renovatie kunstgras voetbalvelden per 1 januari 2017

Er is al veel gesproken over renovatie van kunstgras voetbalvelden. Moet er een nieuwe norm komen voor de renovatie van kunstgras voetbalvelden? Of niet? Moeten er aparte procesafspraken komen voor de renovatie van kunstgras voetbalvelden? Of niet?

Op dit moment worden ook kunstgras voetbalvelden gerenoveerd, maar dit gebeurt niet altijd op een manier zoals we dit met elkaar hebben afgesproken.

De huidige manier van renoveren is niet altijd duurzaam en kan op de korte of de lange termijn problemen veroorzaken door spoorvorming, waterdoorlatendheidsproblemen, milieutechnische problemen of andere problemen.

Door vele partijen, zoals keuringsinstituten, gemeenten en adviesbureaus, worden allerlei oplossingen aangedragen. Echter de meest simpele oplossing (gewoon het hanteren van de Sportvloerenlijst) en gemaakte procedureafspraken worden over het hoofd gezien.

De KNVB heeft ons laten weten dat vanaf 1 januari 2017 de Sportvloerenlijst strak gehanteerd moet (en gaat) worden bij aanleg, ombouw en renovatie .Als gerenoveerd wordt, kan dit alleen met een constructie zoals deze met bijbehorende sportvloer (kunstgrasmat) op de Sportvloerenlijst staat. De systemen op de Sportvloerenlijst zijn onderzocht en voldoen onder andere aan stabiliteit, waterafvoer en vorstvrijheid.

Voorgaande betekent onder andere dat het “hard” maken van zachte/instabiele funderingen door opmengen en of afstrooien, is niet langer toegestaan als die mogelijkheid niet op de sportvloerenlijst staat vermeld. Bij ombouw/renovatie kan dit betekenen dat oude funderingen vervangen moeten worden.

Mocht een constructieonderdeel niet op de Sportvloerenlijst staan met bijbehorend sportvloeroppervlak (kunstgrassysteem) dan moet dit constructieonderdeel door een erkend testinstituut onderzocht worden. Hierbij wordt het hele systeem bekeken wordt en moet het systeem voorafgaand aan de renovatie op de Sportvloerenlijst geplaatst worden.

Met de erkende keuringsinstituten worden aanvullende afspraken gemaakt over het keuren van fundatielagen bij renovaties omdat het keuringsinstituut zich ervan moet verzekeren dat de fundatie voldoet aan de beschrijving op de Sportvloerenlijst.

Heb je vragen over bovenstaande, dan kun je contact opnemen met Patrick Balemans via 0343-499272.

Meer nieuws

Plaats een reactie

X