Rapport Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden

BSNC en STOWA hebben een verkennende studie gedaan naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden

Op kunstgrasvelden, en vooral hockeyvelden, tennisbanen en korfbalvelden, kan aangroei van algen en mossen zorgen voor gladheid en daardoor gevaarlijke situaties voor de sporters. In dit rapport is een verkenning uitgevoerd om een beeld te krijgen van de gebruikte middelen, de mogelijke effecten op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de wijze van bestrijding van algen en mossen op deze velden. Naast mechanische bestrijding blijken verschillende chemische middelen te worden ingezet voor dit doel. Deze middelen zijn veelal niet toegelaten voor dit gebruik. Dit verdient aandacht en daarom wordt als vervolg op dit rapport vooral ingezet op bewustwording bij sportverenigingen en beheerders en kennisuitwisseling over gewenste manieren van bestrijding en preventie van mossen en algen op kunstgrasvelden.

Achtergrond
BSNC heeft samen met STOWA deze verkennende studie laten uitvoeren om een beter beeld te krijgen van de gebruikte middelen en de methoden van bestrijding van algen en mos op kunstgrasvelden. Chemische middelen kunnen door uitspoeling en drainage in het grond- en oppervlaktewater terecht komen en eventueel daar een nadelig effect hebben op de waterkwaliteit en ecologie.

Voor de verkenning is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews gehouden met zes gemeentes, twee sportbedrijven en twee hockeyverenigingen, verspreid over Nederland. Naar aanleiding hiervan is een beter beeld ontstaan van de methoden van bestrijding. Dit is vervolgens gebruikt om een eerste inschatting te maken van de mogelijke uitspoeling van schadelijke stoffen naar grond- en oppervlaktewater.

Met mechanisch preventief onderhoud worden de problemen van gladheid geminimaliseerd, maar vrijwel alle geïnterviewden gebruiken chemische middelen, vooral op semi-watervelden en watervelden. Diverse werkzame stoffen worden toegepast. Uit verkennende berekeningen blijkt dat alle stoffen behalve één stof (DGPME) in lage concentraties uitspoelen. De vertaling naar ecologische effecten is nog niet gemaakt. Van de gebruikte middelen is één zogenoemde biocide toegelaten voor gebruik op semi-water- en waterkunstgrassportvelden. De andere middelen zijn niet toegestaan voor dit gebruik.

Het gebruik van deze middelen verdient aandacht. Daarom wordt als vervolg op dit rapport, door de BSNC, de Unie van Waterschappen en het kennisnetwerk voor biociden, vooral ingezet op bewustwording bij sportverenigingen en beheerders en kennisuitwisseling over gewenste manieren van bestrijding en preventie van mossen en algen op kunstgrasvelden.

Interesse in het rapport? Klik dan HIER.

Ontbijtbijeenkomst
Op 21 juni organiseren wij samen KNB en Unie van Waterschappen een ontbijtbijeenkomst  over dit rapport met als titel: “Algenbestrijding in kunstgrasvelden, welke rol hebben biociden?”

Deze bijeenkomst begint om 08.30 uur en is bij ZSV Schaerweijde, Hein Bottingalaan 1 in Zeist.

Deelnemersbijdrage
Het bijwonen van deze ontbijtsessie is gratis.

Aanmelden
Wil je je aanmelden voor deze bijeenkomst? Klik dan HIER.

 

 

Meer nieuws

Plaats een reactie