BSNC-Platform van Gemeenten en Sportbedrijven volop in bedrijf

Het BSNC-platform van gemeenten en sportbedrijven is de opstartfase inmiddels zo goed als voorbij. Tijdens de drie eerder gehouden vergaderingen bogen de deelnemers zich over tal van hete hangijzers, van het duurzaamheidslabel tot de Green Deal. Kartrekkers van het overlegorgaan van de ledengroep zijn voorzitter Gerrit de Koe en de bestuursleden Michiel van Koningsbruggen en Mark Valstar.

Gerrit, Michiel en Mark bereiden de bijeenkomsten van het platform voor. Zij koppelen de vergaderagenda via de BSNC terug naar alle gemeentelijke leden van de branchevereniging. Samen vormt het drietal een bestuur met veel ervaring en expertise. “Al zou ik graag nog een vrouwelijk lid verwelkomen”, benadrukt Gerrit. Hij is zelf in het dagelijks leven senior adviseur sport & cultuurtechniek bij de gemeente Amsterdam. Michiel maakt zich verdienstelijk als projectleider cultuurtechniek namens de gemeente Utrecht en Mark Valstar als specialist vastgoedbeheer, buitensport-accommodaties, zwembaden en sporthallen bij de gemeente Westland.

Gerrit: “Het is prettig dat de lijnen met een organisatie als de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) kort zijn. Dat is te danken aan Marcel Bouwmeester, projectleider en adviseur sportaccommodaties bij de gemeente Utrecht,. Hij neemt deel aan de zogeheten werkgroep 4 ‘Minerale sportvloeren NOC*NSF’ namens de VSG. Die club beoordeelt, adviseert en verdedigt de belangen (nieuwe normen/aanpassingen in bestaande normen) van eigenaren en beheerders van sportaccommodaties.”

Mooie uitdaging
Het is volgens Gerrit een mooie uitdaging om van een platform van inmiddels ongeveer veertig aangesloten gemeentelijke organisaties een homogene club te maken. “Iedere gemeente is immers anders en heeft zijn eigen belang. De techniek van vergaderen beheersen we allemaal, vandaar dat de bijeenkomsten vrij soepel verlopen. Al is er best wel eens discussie. Bijvoorbeeld over de vraag of we drie keer per jaar de agenda vol moeten plannen met tal van punten. Of dat we ons juist moeten buigen over drie of vier onderwerpen om meer de diepte in te gaan en bijvoorbeeld deskundigen uit te nodigen. Dan ben je wel weer zo een uur verder en blijft er weinig tijd over. Nu zitten we aan het einde van de opstartfase en zoeken we nog een beetje naar de juiste vorm. Doel is daarom strak en effectief te vergaderen. Streven is de vele onderwerpen die zich aandienen, allemaal aan bod te laten komen. De laatste meeting eind februari vond plaats in Maaspoort Sports & Events, een multifunctionele sporthal in ’s-Hertogenbosch. Andere locaties die we op het oog hebben, zijn bij NOC*NSF in Papendal en de KNVB in Zeist. Door steeds op een andere plek in het land bij elkaar te komen, willen we de gemeenten tegemoet komen en de drempel om deel te nemen aan de meetings laag  houden.”

Gerrit vervolgt: “Het idee is om de driejaarlijkse ontmoetingen van het platform te combineren met vergaderingen van de zogeheten Big 7 -de coalitie van zeven grote gemeenten in Nederland- over sportaangelegenheden. Dus ‘s ochtends de bijeenkomst van de Big 7, in de middag gevolgd door het samenzijn van het platform. Dan kunnen we de input van de coalitie gebruiken, zonder dat we precies dezelfde onderwerpen bespreken.”

Actielijst
Welke onderwerpen komen zoal ter tafel tijdens een vergadersessie van het platform? Gerrit: “Er speelt van alles in de markt. Vandaar dat we ook actuele onderwerpen en dringende kwesties agenderen. We houden elkaar scherp door een actielijst op te stellen, geven signalen af en wijzen op bepaalde zaken waaraan we als gemeenten moeten voldoen. Bijvoorbeeld betalingen en afdrachten. Ook issues als normering, zorgplicht, renovatie én de invulling van een vacature voor een zetel in het bestuur van de BSNC komen aan bod of zijn eerder besproken. Net als een onderzoeksvoorstel over de bestrijding van gladheid door algen op kunstgrashockeyvelden, ontwikkelingen rond het model garantiebepalingen kunstgrasvoetbalvelden, het inkopen van kurk als infill en samenstellen van een kwaliteitskeurmerk voor sportparken. Er zijn zoveel onderwerpen die de moeite van het bespreken waard zijn, terwijl de tijd beperkt is. Daarin moeten we de gulden middenweg in zien te vinden. De meerwaarde van een eigen ‘praatclub’ binnen de BSNC is in ieder geval duidelijk. De behoefte om onderling met elkaar te sparren over verschillende onderwerpen, is zeker aanwezig. Ook bij gemeenten en sportbedrijven.”

Tenslotte zegt Gerrit: “Ik zou het als voorzitter wel prettig vinden als meer mensen het voortouw nemen. Zodat niet steeds dezelfde mensen in actie komen. We hebben het allemaal druk met onze dagelijkse, reguliere werkzaamheden. Over mooie uitdagingen gesproken. Als we erin slagen de taken beter te spreiden, komt dat de kwaliteit die we als platform gemeenten en sportbedrijven leveren zeker ten goede. Daar gaan we voor.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats een reactie