Presentatie door Hofstra en Bekkers tijdens Nationale Sport Vakbeurs (13 en 14 november)

“Gedeelde verantwoordelijkheid om bodem schoon te houden”

“De aandacht voor het milieu bij de aanleg en het onderhoud van sportvelden is van wezenlijk belang. Dat geldt ook voor kunstgrasvelden. Daarbij hebben opdrachtgevers én opdrachtnemers ook een wettelijke zorgplicht om de bodem schoon te houden. Dat is de reden waarom de BSNC samen met alle betrokkenen uit de branche een vernieuwd Zorgplichtdocument heeft opgesteld. Dit document presenteren wij graag tijdens de Nationale Vakbeurs Sport”, stelt mede-auteur Ulbert Hofstra.

Hij vervolgt: “Eerder stelde VACO/RecyBEM al een zorgplichtdocument op, gericht op rubbergranulaat van banden. Door diverse ontwikkelingen besloot de BSNC in 2017 om dit document te verbreden. Uit onderzoek van ingenieurs- en adviesbureau Sweco Nederland en het onafhankelijke bureau SGS Intron -in opdracht van BSNC- bleek bijvoorbeeld dat een deel van de infill van kunstgrasvelden in bermen en sloten terecht komt. Het rapport ‘Microplastics uit infill kunstgrasvelden. Verspreiding van infill en indicatieve massabalans’ is dan ook een aanleiding voor dit zorgplichtdocument.”

Good housekeeping

Henrie Bekkers van de gemeente Den Bosch is eveneens betrokken bij het opstellen van het Zorgplichtdocument: “De BSNC stimuleert gemeenten en opdrachtnemers al langer om de bermen, kolken, schoonlooproosters en verhardingen rondom de kunstgrasvelden schoon te maken. Bij nieuwe velden verwachten we een mindere mate van verspreiding en kan meestal volstaan worden met het schoonmaken en vegen van de verhardingen en groenstroken rondom velden. Bij wat oudere velden bevelen we aan meteen ook de bermen schoon te maken. De BSNC stelde ook hiervoor een lijst met aanbevelingen op voor good housekeeping, zodat verspreiding wordt voorkomen. Het gaat onder andere om beheermaatregelen als het aanbrengen van een verhoogde kantopsluiting of zelfs een boarding langs een veld of langs het pad rond het veld. Of het zorgen voor betere schoonloop-, en opvangvoorzieningen bij de in- en  uitgang van de kunstgrasvelden en een andere manier van blad verzamelen.”

Ook voor hergebruik materialen

De heren presenteren namens de BSNC met het Zorgplichtdocument één compleet, gedragen stuk voor alle onderdelen van het kunstgrasveld. Zij delen ook welke maatregelen opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen inzetten om zo netjes mogelijk om te gaan met de gebruikte materialen in het kunstgrassysteem én voor het hergebruik daarvan. De belangrijkste reden om de presentatie bij te wonen, is simpel volgens de heren. “Het is onze gezamenlijke plicht. Dan moet je natuurlijk wel weten wat die plicht met zich meebrengt. Dat vertellen we bezoekers van de Nationale Vakbeurs Sport op 13 en 14 novembergraag.”

Voor meer informatie over de Nationale Vakbeurs, klik HIER

 

Meer nieuws

Plaats een reactie