Drukbezocht ConGRAS biedt volop verdieping

‘Groen maakt verschil tegen effecten klimaatverandering’

Voor de tweede keer vond woensdag 30 oktober op Papendal ConGRAS plaats. Hèt congres over sportgras. Ruim 140 deelnemers werden meegenomen in de ontwikkelingen die klimaatverandering veroorzaakt én de kansen die hierdoor ook ontstaan.

Na een welkomstwoord door dagvoorzitter Edward van der Geest deelden Janny Peltjes van HLB research & consultancy en Jan Rinze van der Schoot van Wageningen Universiteit hun kennis en ervaringen met de landbouw. Ook deze sector moet dealen met de gevolgen van klimaatverandering en dat levert tal van kleine en grotere innovaties op. Belangrijk speerpunt is het verbeteren van de bodem. Onder meer het vergroten van biodiversiteit biedt daarbij kansen.

Daarna gingen de deelnemers in groepen uiteen. Zij volgden vier deelsessies, waar ook ruimte was voor discussie en vragen. Zo schetste Mark Timmerman van ProGrasS Europe BV de achtergronden van én gaf hij tips voor het efficiënt beregenen van grassportvelden. Door goed te meten, is het mogelijk om gerichter te beregenen en in te spelen op droge periodes.

Arno Harmsen van Grasmeesters/TurfTalents introduceerde een toepassing die zorgt voor volautomatisch draineren en irrigeren van grassportvelden. Uit eerste tests blijkt dat de machine zorgt voor een juist en constant vochtgehalte en uniforme waterverdeling in de toplaag. Omdat we steeds meer te maken krijgen met juiste hele droge periodes of juiste extreme regenval, biedt deze vinding ook kansen.

Tijdens de pauze en tijdens het diner na afloop bleek dat naast kennis vergaren ook ontmoeting een belangrijke reden is voor de deelnemers om ConGRAS te bezoeken. Er werd door iedereen volop bijgepraat en gelachen.

Bodembioloog Gerard Korthals van Wageningen Universiteit zoomde tijdens zijn sessie in op de invloed van klimaatverandering op de bodembiologie, het beheer en het watermanagement. Ook hij maakt zich zorgen, maar ziet ook mogelijkheden om de bodem onder grassportvelden te verbeteren. Want zeker is dat de bodem de basis is voor  sportvelden van goede kwaliteit, nu en in de toekomst.

De vierde sessie vormde de verdiepingssessie ‘Hoe gaat de landbouw om met klimaatveranderingen?’ door Janny en Jan Rinze. Juist hier ontstond ook een boeiende discussie met de deelnemers. Zo blijk men steeds meer belang te hechten aan meten en het onderzoeken op welke manier de bodem verrijkt kan worden om deze te verbeteren.

Weerman Reinier van de Berg verzorgde een energieke en dynamische afsluiting van het congres. In een hoog tempo schetste hij vanuit zijn vakgebied de gevolgen van klimaatverandering. Hoewel hij deze in feite nog niet volledig kan inschatten, weet de weerman zeker dat ze fors en ingrijpend zijn. Toch ziet hij ook kansen om juist met groen in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Hij daagt de aanwezigen uit om te gaan ‘spelen met groen’. Een mooie kans voor iedereen om het belang van de aanleg, beheer en onderhoud van grassportvelden hoog op de agenda te plaatsen bij opdrachtgevers én -nemers. Daar sluit de BSNC zich graag bij aan.

Bekijk hier de presentaties

Plenaire sessie

Deelsessies

  1. ‘Achtergronden bij- en tips voor het efficiënt beregenen van grassportvelden’ door Mark Timmerman (ProGrasS Europe BV)
  2. ‘Extreme neerslag of langdurige droogteperiode? Volautomatisch draineren en irrigeren voor een juist en continue vochtgehalte en  uniforme waterverdeling in de toplaag’ door Arno Harmsen (Grasmeesters/TurfTalents)
  3. De invloed van klimaatverandering op de bodembiologie, het beheer en het watermanagement’ door Gerard Korthals (Wageningen Universiteit) 
  4. Verdiepingssessie ‘Hoe gaat de landbouw om met klimaatveranderingen?’ door Janny Peltjes (HLB research & consultancy) en Jan Rinze van der Schoot (Wageningen Universiteit)

 

Plaats een reactie