Pilottraining gravel/gravel op afschot vanaf 25 november!

Het onderhouden van een tennisaccommodatie is een vak apart.

Een goed onderhouden tennisbaan zorgt voor meer spelplezier, een optimale levensduur en wanneer het onderhoud planmatig wordt uitgevoerd  kan dit ook leiden tot kostenreductie (geen onvoorzien extra onderhoud). Met een goed onderhouden tennisbaan kunt u als club het verschil maken

Het onderhoud dient zorgvuldig en frequent te worden uitgevoerd  en elke baansoort vraagt om ander en specifiek onderhoud. De frequentie van onderhoud is verschillend per baansoort. Uiteraard is het altijd aan te bevelen dat men het gehele jaar, elke baansoort afzonderlijk, zoveel mogelijk vrij houdt van blad, vuil, mos- en/of algengroei. Een baan met veel zonlicht zal hier minder last van hebben dan een baan in de schaduw.

Maar wat komt er eigenlijk nog meer bij kijken?
In samenwerking met de KNLTB en Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC)heeft IPC Groene Ruimte een branche erkende training ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij het onderhoud van tennisbanen. Vanaf 2018 zal deze training worden aangeboden in twee typen trainingen, te weten onderhoud gravel/gravel op afschot en kunstgras/roodzand kunstgras.

Op 25 november 2017 starten we met een pilottraining gravel/gravel op afschot. Daarmee bent u een van de eerste vrijwilligers die zijn/ haar deskundigheid specifiek kan aantonen. Als professional breidt u uw kennis en vaardigheden op praktische wijze uit.

Pilottraining
De pilottraining wordt gegeven door ervaren docenten/ trainers. Maar voordat een training een vaste vorm aanneemt willen wij zeker weten dat we niets over het hoofd zien en hier hebben wij uw hulp bij nodig! Het gereduceerde tarief a €100,- geldt alleen voor de pilottraining

We kunnen veel leren door zelfreflectie, maar ook door u vragen te stellen als: Waren alle instructies duidelijk? Zijn alle instructies opgevolgd? Was er behoefte aan extra informatie? Welke formulieren of andere hulpmiddelen hadden we nog meer kunnen gebruiken? Zijn er aanpassingen in de training nodig of is er een nieuw proces nodig?

Kortom, een pilot is een krachtig hulpmiddel en heeft zijn nut bewezen in verbeterprojecten van nieuwe trainingen. Een goede voorbereiding, een gedegen uitvoering en een positief kritische evaluatie, helpen bij het laten slagen van de pilot.

Programma:
1. Algemene kennis van (gravel)tennisbanen en onderhoud
In deze branche erkende training leert u alles over gravelbanen. Met alle voor- en nadelen van de verschillende ondergronden en de invloed van terreinomstandigheden wordt de basis van de training gelegd.

De opbouw van de ondergrond en de bodemsoorten zijn eveneens een belangrijk onderdeel van de training. Achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld de wijze waarop én waarom tennisbanen gekeurd worden ontbreekt niet

2.Gravelbanen (inclusief op afschot
Gravel tennisbanen zijn de meest voorkomende tennisbanen in Nederland. Gravel kan bestaan uit verschillende materialen en is toepasbaar in verschillende laagdiktes. De combinaties zijn afhankelijk van de gewenste bespeelbaarheid, onderhoud en budgetten. Een gravelbaan is uitermate geschikt om zelf te onderhouden.

Duurzaam onderhoud is afhankelijk van vele factoren. Zo leert u in deze praktische training de terreinomstandigheden beoordelen, de juiste materialen en machines in te zetten bij het onderhoud, risico’s van onderhoud in te schatten en onveilige situaties voor uzelf, omstanders en spelers te voorkomen.

Goed onderhoud hoeft niet veel te kosten! Met de juiste ervaring en de inzet van de juiste machines voor het specialistische werk kunt u efficiënt werken. Met een aantal handvatten leert u een inschatting te maken van de onderhoudskosten.

Praktijktraining
De training ‘Onderhoud gravel/gravel op afschot’ is praktisch van aard. Dit betekent dat de theorieles frequent afgewisseld worden met praktijklessen. Geen saaie en lange lesdag, maar actief aan de slag op de baan!

Trainers
De praktische trainingen van IPC Groene Ruimte worden gegeven door trainers met de nodige praktijkervaring. De trainers hebben gedegen kennis van aanleg en onderhoud van tennisbanen en brengen hun kennis en vaardigheden op didactische wijze over.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Klik dan HIER!

Meer nieuws

Plaats een reactie