Commissie Kunstgras: ‘Never a dull moment’

De Commissie Kunstgras heeft genoeg stof tot nadenken. Er is veel werk aan de winkel: de toekomst van SBR, ontwikkelingen rond de normering van de KNVB, borging van kwaliteit en garantie, recycling en milieu en renovatie zijn thema’s die vaak ter tafel komen. Voorzitter Seth van der Wielen vertelt over mooie uitdagingen, het belang van duidelijke richtlijnen en zijn persoonlijke drive.

“Vergeleken met vijftien jaar geleden is er veel meer voer voor discussie in de kunstgrasmarkt. Wij hoeven ons als commissieleden zeker niet te vervelen”, lacht Seth, in het dagelijks leven directeur-eigenaar van adviesbureau KYBYS ingenieurs en adviseurs. Een paar maanden geleden volgde hij Gjalt Gjaltema op als voorzitter. Seth: “We hoeven nooit lang van gedachten te wisselen over de agendapunten. Tal van onderwerpen dienen zich vanzelf aan. Het gaat vaak om uitdagingen waar wij graag onze tanden inzetten. Bijvoorbeeld het verkrijgen van helderheid over risico’s voor gezondheid en milieu. Onder meer bij het gebruik van verschillende materialen zoals SBR. Uniformiteit is belangrijk in de manier waarop bodemkundige diensten van gemeenten omgaan met regelgeving op het gebied van milieu. Wij commissieleden buigen ons daarnaast over onderwerpen als het voorkomen van verspreiding van microplastics in de omgeving. Ook het geven van invulling aan de zorgplicht om de bodem niet te verontreinigen is een terugkerend thema. Er is te veel sprake van onduidelijkheid en willekeur. Daarom is het belangrijk om één lijn te trekken. Een eenduidige normering moet gaan zorgen voor rust en transparantie. Ook brainstormen we als commissie over samenwerking met andere stichtingen en verenigingen, die zich op internationaal niveau bezighouden met kunstgras.”

Innovatie
De Commissie Kunstgras neemt initiatieven met een glashelder doel: het realiseren van voldoende en kwalitatief hoogwaardige kunstgrasvelden. Zij koppelt haar bevindingen terug aan het bestuur. Ontwikkeling en innovatie zijn daarbij de kernbegrippen. Seth: “De bijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats bij een van de leden. Zo waren we laatst te gast bij B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen in Delfgauw en vergaderen we binnenkort  in Culemborg bij Sekisui Alveo. Heel afwisselend en verfrissend.” Onder leiding van voorzitter Seth wisselen de leden Theo Verhagen, Gerrit van Weeghel, Hans Akkers, Jan Willem Kraaijeveld, Frenk Stoop, Raymond Giesen, Rutger Schuijffel, Evert Mandemaker, Gert-Jan Kieft, Arjan Knottnerus en Ben Moonen informatie uit over actuele thema’s en onderwerpen. Seth: “Het zijn allemaal goed ingevoerde, gemotiveerde en enthousiaste vakmensen. Die de ledengroepen aannemers, gemeenten en sportbedrijven, adviesbureaus en leveranciers vertegenwoordigen. Met als inzet: hoe krijgen we de kwaliteit van kunstgrasvelden zo hoog mogelijk. Al komt het best wel eens voor dat iemand in een van de werkgroepen of commissies een eigen bedrijfsbelang nastreeft in plaats van het algemeen belang. Dat zorgt wel eens voor stevige discussies. Echter altijd in een goede sfeer en zonder het respect voor elkaar te verliezen.”

Het streven van de commissie is volgens Seth vooral om de juiste onderwerpen bij de kop te pakken, onderling kennis te delen en een goed overzicht te bieden van de lopende zaken. Seth: “Werkgroepen voeren de initiatieven van de commissie verder uit. Daarbij gaat het onder meer over renovatie, onderhoud, garantiebepalingen en duurzaamheid.”

Acties
Tijdens een bijeenkomst in juni bogen leden van de BSNC zich over de ontwikkelingen in de kunstgrasmarkt op het gebied van normering, infill, zorgplicht en renovatie. De aanwezigen spraken af dat de kunstgrascommissie een aantal acties op touw ging zetten. Eén daarvan was het instellen van een werkgroep. Die kreeg als taak om een nieuwe bijeenkomst te organiseren met verschillende sprekers over de ontwikkelingen in de kunstgrasbranche. Deze vindt plaats op 14 december in Hotel- en Congrescentrum Papendal en is gratis toegankelijk voor leden. Seth: “Aanleiding van de meeting zijn de vragen die de uitzendingen van Zembla oproepen. Daarnaast ook allerlei initiatieven binnen de branchevereniging op het gebied van milieu, duurzaamheid en kwaliteit. BSNC wil de branche informeren over actuele onderwerpen en zoveel mogelijk informatie verspreiden over ontwikkelingen in de kunstgrasmarkt.”

Sinds Zembla ligt de keuze van infillmateriaal onder een vergrootglas. Valt de keuze op SBR, synthetische rubbers, kokos of kurk? De voor- en nadelen van de verschillende materialen is een van de gespreksthema’s tijdens de bijeenkomst. “Het belooft een interessante middag te worden in Papendal. Met lezingen, interactieve sessies en genoeg ruimte voor discussie”, aldus Seth, die het goed naar zijn zin heeft als voorzitter van de Commissie Kunstgras. “Het voorzitterschap verplicht je om goed op de hoogte te zijn van alles wat er speelt in de branche. Die rol sluit mooi aan op mijn taken als bestuurslid van de BSNC. Ik krijg zo de kans om een bijdrage te leveren aan het realiseren van een overzichtelijk sportlandschap met eenduidige regelgeving over tal van onderwerpen. Dat zie ik als een persoonlijke missie. Daar haal ik veel voldoening uit.”

Meer informatie over de bijeenkomst op 14 december? Klik dan HIER

 

Meer nieuws

Plaats een reactie