Nieuwe bestuursleden in platforms BSNC

De afgelopen maanden zijn de besturen van verschillende platforms van ‘nieuw bestuurlijk bloed’ voorzien. Het verenigingsbestuur heeft, op voordracht van de platformleden, ingestemd met het bestuurslidmaatschap van deze BSNC-leden.

Binnen het PABA-bestuur zijn Jan Vrij (AH Vrij Groen, Grond en Infra) en Roy Verhagen (TopGrass) de opvolgers van Cees Haaksman (Achterberg) en Coen Nell (Sweco). In dit artikel stelt Roy Verhagen zich voor.

Sander Akkerman (PLANN.ing) is het nieuwe bestuurslid van het platform Adviesbureaus & Kennisinstellingen. Hij volgt Seth van der Wielen (Kybys) op, omdat deze secretaris is geworden van het verenigingsbestuur. In die rol kan hij geen functie vervullen in het platformbestuur. Mark de Jong (Malsen Advies en Contracting) vertegenwoordigt, als voorzitter van het platformbestuur, het platform Adviesbureaus & Kennisinstellingen in het verenigingsbestuur.

Door het terugtreden van Steven Wiersema (DSV Zaden) ontstond er een vacature in het platformbestuur Leveranciers & Producenten. Omdat het platformbestuur behoefte had aan meer bestuurlijke capaciteit heeft het dankbaar gebruik gemaakt van de belangstelling van Ron Lokhorst (Schmitz Foam) en Theo Ceelen (Greenfields) en beide voorgedragen als nieuwe leden.

Wij wensen hen allen veel succes en plezier toe in deze functies! In de komende nieuwsbrieven stellen de nieuwe platformbestuursleden zich voor, vertellen iets over hun visie op de ontwikkelingen in de branche en lichten een tipje van de sluier op over hun ambities als bestuurslid.

Meer nieuws