Nieuw registratie- en beoordelingsproces gecertificeerde sportvloeren

In het najaar 2016 heeft het College van Deskundigen, als onderdeel van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, het ontwikkelde ‘registratie- en beoordelingsproces gecertificeerde sportvloeren’ vastgesteld. Dit houdt in dat alle sportvloeren, waar een NOC*NSF/sportbond certificaat voor nodig is en die vanaf 1 maart in de praktijk gaan worden aangelegd, moeten worden geregistreerd via het nieuwe registratie- en beoordelingssysteem. Dit systeem gaat op 6 maart 2017 live en is te vinden via het tabblad ‘Sportvloeren in NL’ op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Het proces dient te worden doorlopen zodra een opdrachtgever definitief heeft bepaald een of meerde sportvloeren, waar een NOC*NSF/sportbond certificaat voor nodig is, te laten aanleggen/ombouwen/renoveren of herkeuren. Hierbij hoeft het nog niet bekend te zijn om welke specifieke sportvloerconstructie het gaat. De voordelen van het nieuwe systeem zijn te lezen in het nieuwsbericht. 

Om de kwaliteit van de sportvloeren in Nederland nog beter te kunnen borgen is het van belang dat alle sportvloeren vanaf nu worden geregistreerd via het nieuwe registratie- en beoordelingssysteem. Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren is het belangrijk dat opdrachtgevers (met name gemeenten en sportclubs-/stichtingen) hiervan op de hoogte worden gesteld en alle andere betrokken partijen (met name marktpartijen en sportclubs) hen hier in de praktijk op wijzen.

Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem herzien
Het College van Deskundigen, als onderdeel van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, heeft op 13 februari 2017 het herziene ‘Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties’ vastgesteld. De wijze waarop wordt samengewerkt door alle betrokken partijen binnen het Kwaliteitszorgsysteem en de gerelateerde afspraken die in dit verband zijn gemaakt, zijn vastgelegd in het Procedurehandboek. In het nieuwsbericht op de NOC*NSF Sportvloerenlijst zijn de belangrijkste wijzigingen te lezen.

Overige nieuws/ontwikkelingen
Op 1 februari 2017 is de NOC*NSF Sportvloerenlijst vernieuwd. Door de aangebrachte verbeteringen is het gebruiksgemak van de website verhoogd. Er is meer toelichtende tekst te vinden op de verschillende tabbladen. Tevens is er een aparte nieuwspagina gecreëerd. Hierop worden alle wijzigingen in normen en procedures toegelicht en overige relevante nieuwsberichten geplaatst. Vanaf eind maart is het mogelijk een e-mailalert te ontvangen als er een nieuw nieuwsbericht is geplaatst.

Meer nieuws

Plaats een reactie