Nieuw: brochure Sportinfrastructuur.nl

De informatiebrochure Sportinfrastructuur.nl is uit. De BSNC werkt sinds twee jaar, samen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF, aan een nieuw platform; www.sportinfrastructuur.nl. Sportinfrastructuur is een digitaal platform voor de alle kennis en producten rondom sportaccommodaties en maakt deel uit van het Kwaliteitszorgsysteem 2.0 (KZS 2.0). In ons nieuwsbericht van 17/2 zijn alle leden nader geïnformeerd over alle ontwikkelingen rondom het KZS 2.0. Op de voorjaars-ALV van 25 maart a.s. staat dit onderwerp eveneens op de agenda.

Op 1 maart is het platform Sportinfrastructuur verder uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Het platform blijven we gezamenlijk tot 31 december 2022 door ontwikkelen. Welke producten en diensten staan nu al live? Welke producten en diensten zijn nog in ontwikkeling? Je leest het in de brochure Sportinfrastructuur.

Onderdeel van Kwaliteitszorgsysteem
Ten opzichte van het oude Kwaliteitszorgsysteem dat geraadpleegd kon worden via sportvloeren.sport.nl zijn er ook aanpassingen geweest in het proces van aanmelden en certificeren. Hierover worden de personen die de afgelopen twee jaar projecten hebben geregistreerd de komende tijd nader geïnformeerd.

Hier vind je de brochure Sportinfrastructuur.nl

KZS 2.0 Agendapunt op de ALV 25 maart a.s.
De BSNC werkt samen met NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan de ontwikkeling van het nieuwe KZS 2.0. Over de toekomstige rol en betrokkenheid van de BSNC dienen de leden dit jaar een besluit te nemen. In de Algemene Ledenvergadering op 25 maart a.s besteden we hier aandacht aan. Hier vind je meer informatie over, en kan je je aanmelden voor de ALV.

Meer nieuws

X