Mis ze niet, de BSNC-platformbijeenkomsten

Op dinsdag 18 mei, donderdag 20 mei en dinsdag 25 mei organiseren de platformbesturen van respectievelijk Leveranciers & Producenten, Gemeenten & Sportbedrijven en Adviesbureaus & Kennisinstellingen een online platformbijeenkomst.

Als lid van een platform heb je via Microsoft Teams een uitnodiging ontvangen. Heb je deze gemist en wil je graag deelnemen, neem dan contact op met Jeanine van Barneveld (info@bsnc.nl). Zij stuurt je de uitnodiging toe.

Op deze bijeenkomsten informeren de vertegenwoordigers van de platforms de leden over de ontwikkelingen in de werkgroepen;

  • Werkgroep circulariteit
  • Werkgroep hybride sportvelden
  • Werkgroep zorgplicht
  • Stuurgroep duurzaamheidslabel
  • Werkgroep human capital turfmanagement
  • Taskforce IPM-sportvelden

Daarnaast staat er bij elk platform een aantal inhoudelijke onderwerpen op de agenda.

Platformbijeenkomst Leveranciers & Producenten (dinsdag 18 mei, 10.00 – 12.00 uur)
Ernst Bos geeft een presentatie over het chemievrij beheren van grassportvelden. Daarna wil het platformbestuur graag met de leden in gesprek over hun mening over hergebruik van kunstgras sportvelden en de mogelijkheid van een convenant. Dit vanwege de actualisatie van het renovatiedocument ‘Ruimen van een kunstgrasveld’.

Platform Gemeenten & Sportbedrijven (donderdag 20 mei, 10.00 – 12.00 uur)
Op het programma staan drie onderwerpen. Gestart wordt met een inleiding over biodiversiteit, verzorgd door Bob Thomassen (NOC*NSF), projectleider van een initiatief in samenwerking met de provincie Gelderland. Daarna geeft Louis Rabou (gemeente Utrecht) een presentatie over een tool, ontwikkeld door de gemeente Utrecht, voor het berekenen van de trainingscapaciteit op voetbalvelden. Wim van Deijzen van VCV Observations sluit af met een verhaal over het gebruik van sensortechniek aan lichtmasten om de bezettingsgraad van een sportveld in beeld te brengen. De gemeente Amsterdam werkt hier al mee.

Platform Adviesbureaus & Kennisinstellingen (dinsdag 25 mei, 14.00 – 16.00 uur)
Vanwege de actualisatie van het renovatiedocument ‘Ruimen van een kunstgrasveld’, wil het platformbestuur eerst graag in gesprek met de leden over hun mening over hergebruik van kunstgras sportvelden. Daarna is er een informatieve sessie over het Kwaliteitszorgsysteem 2.0 dat momenteel wordt ontwikkeld en waar leden vanuit de verschillende platforms actief zijn in de themagroepen.

Meer nieuws