Levenscyclus-assessments (LCA’s) voor sportvloeren; waar staan we?

Ga je naar de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten op 9 maart a.s.? De BSNC organiseert daar een sessie over LCA’s, de zogenaamde Levenscyclus-assessments. Met een LCA worden de milieuprestaties berekend over een gehele keten van sportvloeren en vastgelegd in de Nationale Milieu Database (NMD). In deze sessie hoor je alles over de opzet en uitkomsten van de negen pilotprojecten.

De Routekaart Verduurzaming Sport, www.duurzamesportsector.nl voorziet in een gezamenlijke uitvoeringsagenda om de sportsector naar een CO2-arme, circulaire en gezonde sportomgeving te brengen in 2050. Als een van de samenwerkende partners (namelijk: NOC*NSF, POS, VSG, BSNC, VWS) in de sportsector heeft de BSNC de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het inzichtelijk maken van de milieuprestaties van sportvloeren. In juli 2022 is een start gemaakt met het opstellen van vijftien Levenscyclus-assessments (LCA’s) voor negen fabrikanten die meedoen in het pilotproject.

Waarom een LCA?

Een belangrijk element van het duurzaamheidslabel voor een sportvloersysteem is de inzet van de methode voor levenscyclus-assessment (LCA). Met een LCA worden de milieuprestaties berekend over een gehele keten van sportvloeren en vastgelegd in de Nationale Milieu Database (NMD). Dankzij een LCA kan dit op een eenduidige en gelijkwaardige manier worden uitgevoerd. Daardoor kunnen alle partners, met name gemeenten, diverse producten met elkaar vergelijken op milieuprestaties, zoals CO2-emissies en milieukosten (milieukostenindicator, MKI). Deze methode wordt op allerlei andere terreinen al volop ingezet. Met name in de wegenbouw en andere infrawerken speelt de MKI-waarde een belangrijke rol bij aanbestedingen, uitvoering en innovatie.

Resultaten en hoe worden die toegepast?

Tijdens deze kennissessie worden door projectleider Gert-Jan Vroege de voorlopige resultaten van de LCA-pilots gepresenteerd. Wat zijn de MKI waarden en CO2-emissies van de verschillende systemen? Belangrijk vervolg is hoe de LCA’s toegepast gaan worden voor het maken van projectberekeningen. Het gereedschap dat daarvoor toegepast gaat worden is DuboCalc. Hoe kan DuboCalc specifiek voor sportvloeren worden ingezet? Op welke wijze kunnen de gemeentes het inzetten bij aanbestedingen? Hoe kunnen de aannemers DuboCalc en de ingevoerde LCA’s gebruiken voor het maken van duurzame projecten?

 

Meer nieuws