Duurzaam opruimen van een kunstgrassportveld

Kunstgrassportvelden worden intensief gebruikt, maar na jaren gebruik voldoen kunstgrassystemen op een gegeven moment niet meer aan de gebruiksnorm, vaak moet dan ten minste de toplaag vernieuwd worden. In de BSNC-kennissessie op 9 maart op de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten presenteren wij de nieuwe Handreiking renovatie en ombouw kunstgrassportvelden.

De BSNC vindt het van belang dat de renovatie of ombouw op een verantwoorde manier gebeurt. Wettelijke voorschriften zijn daarbij bepalend, maar de eigenaar kan hierin eigen keuzes maken. Wat mag wel en wat mag niet? Hoe kom je tot een onderbouwde keuze? Welk onderzoek is nodig voorafgaand aan het opstellen van een bestek waarin die keuzes worden vastgelegd?

Om eigenaren en aannemers te ondersteunen bij de te nemen stappen bij de renovatie of ombouw, publiceert de BSNC in februari een geactualiseerde Handreiking renovatie en ombouw kunstgrassportvelden. In deze kennissessie lichten leden van de werkgroep Circulariteit van de BSNC de inhoud van de Handreiking toe en is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

 

Meer nieuws