KNVB en BSNC sluiten convenanten af

Naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat, zien we dat op sommige plekken de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden is stopgezet. Hoewel er op basis van de nu beschikbare informatie vooralsnog geen aanleiding is om rubbergranulaat te vervangen, krijgen we toch signalen dat sommige opdrachtgevers overwegen om het rubbergranulaat uit het veld te laten halen en een andere infillmateriaal in te brengen. BSNC en KNVB zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor beide situaties procedures te ontwikkelen om te waarborgen dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet die ten koste gaan van de kwaliteit, veiligheid en de bespeelbaarheid van de velden. In goede samenwerking tussen de KNVB en BSNC zijn die procedures vastgelegd in een tweetal convenanten:

De convenanten moeten ervoor zorgen dat de eigenaar/gebruiker niet van de regen in de drup belandt en het proces van dispensatie eenvoudig te doorlopen is. Bij het omwisselen van SBR naar een alternatief infillmateriaal is de kans zeer aanwezig dat dit effect heeft op sporttechnische eigenschappen, garanties, onderhoud en levensduur van het kunstgrassysteem. Met behulp van het convenant/protocol wordt een “oplossing” gezocht ook voor de langere termijn en niet alleen voor de korte termijn. Aannemers/leveranciers die zich willen conformeren aan het convenant en die op de Sportvloerenlijst staan, kunnen zich hierbij aansluiten en zich melden bij BSNC. Om het convenant voor stopgezette projecten van toepassing te verklaren, dan moeten de betreffende velden uiterlijk 18 november aanstaande bij de BSNC zijn aangemeld. De deadline voor het aanmelden van ‘omwisselprojecten’  is 31 december.

Rubbergranulaat vervangen
Als men toch op korte termijn het rubbergranulaat wil vervangen, dan maken we u attent op het volgende:

  • KNVB en BSNC hebben een convenant opgesteld over de omwisseling van infillmateriaal zodat gewaarborgd is dat de opdrachtgever van de KNVB dispensatie zal krijgen. Daartoe zijn in dit convenant werkprocessen beschreven ten aanzien van de manier waarop de omwisseling moet gebeuren. Belangrijk onderdeel is dat de omwisseling begeleid wordt door een NOC*NSF-erkend keuringsinstituut én dat de omwisseling wordt uitgevoerd door een bedrijf dat vermeld is op de NOC*NSF Sportvloerenlijst.
  • Bij aanleg van het kunstgrasveld is door de bouwer van het veld een garantie afgegeven. Bij vervanging van het infillmateriaal is er een risico dat die garantie vervalt. Dat risico niet aanwezig als het infillmateriaal vervangen wordt door de oorspronkelijke bouwer van het veld.
  • Een opdracht tot vervangen van het infillmateriaal moet uiteraard plaatsvinden binnen de geldende wet- en regelgeving. Relevant hierbij is o.a. de Gids Proportionaliteit die het mogelijk maakt om tot een bedrag van € 150.000,00 een werk 1:1 te gunnen. Het past dus goed binnen de aanbestedingsregels om bij eventuele vervanging van de infill het gesprek aan te gaan met de oorspronkelijke bouwer van het veld. Zodoende zijn snelheid, kwaliteit van omwisseling (via de protocollen die opgenomen zijn in het convenant BSNC-KNVB), kwaliteit veld, garantie en prijs op een zorgvuldige en transparante wijze geregeld.

Meer nieuws

Plaats een reactie