In een gekunstelde omgeving als de sport vind ik het mooi om zo natuurlijk mogelijk te werken

Het was op de vakbeurs Sportaccommodaties in Houten dat Nico van Eerden dacht: “Nu moet het maar eens van komen; we gaan lid worden van de BSNC.” In de stand van de BSNC draaide een promotievideo met Nico in een hoofdrol. De moeite die de BSNC had gedaan om deze opnames met hem te maken, samen met de positieve geluiden van vakcollega’s over de vereniging én berichten over interessante inhoudelijke bijeenkomsten in het land, trokken hem definitief over de streep. Sinds dit voorjaar is Gildebor uit Hengelo lid van onze branchevereniging. 

Nico ziet dat de BSNC belangrijk werkt doet. Dat wil hij waarderen met het lidmaatschap, en er ook van leren. Hij is sinds januari teamleider van een team van 75 man. “Je kunt heel hard werken, maar je kunt ook slim werken. En tijd vrijmaken om te netwerken. Daar is een branchevereniging voor. Wat mij bijvoorbeeld opviel waren de lezingen die Ernst Bos gaf door het hele land. Daar was ik niet bij. Maar ik vind het wel erg goed en van zo’n vereniging moet je ook lid zijn, vind ik.” 

Belangrijke thema’s 

Nico noemt enkele thema’s waar hij mee bezig is en ook meer over wil weten: “Pesticidevrij onkruidbeheer bijvoorbeeld, en duurzaamheid is sowieso een groot en belangrijk thema.” Hij vervolgt: “Organisch werken vind ik interessant. In een gekunstelde omgeving als de sport vind ik het mooi om zo natuurlijk mogelijk te werken. Bezig zijn met onderwerpen als milieubelasting vervuiling van het veld, meststoffen, uitspoeling. Wij werken bijvoorbeeld met bodemscans en taakkaarten. Werken met GPS wordt de standaard, zoeken naar combinaties praktijk/techniek zijn interessant.  Wanneer gaan we beregenen, hoeveel mm’s en welk deel van het veld.   

Een ander belangrijk thema voor Nico en voor Gildebor is de rechtmatige Inkoop van diensten en materialen. Vooral dat rechtmatig doen is interessant. Dan is hij benieuwd: hoe doen anderen dat nou? 

Over Gildebor 

Gildebor is een 7 jaar geleden opgericht, uit de samenvoeging van de buitendiensten van twee gemeenten: Hof van Twente en Hengelo. Gildebor biedt sociale werkvoorziening, geeft mensen uit de pool van het sociaal leerbedrijf de kans om hen een stapje verder te helpen. Nico werkte als ambtenaar bij de gemeente en werd bij Gildebor adviseur/uitvoerder voor de gemeente. Sinds januari is Nico teamleider van het groenbeheer. Zijn team verzorgt het groenbeheer in de sport voor de drie gemeenten Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal. Zij doen ook het groenbeheer bij begraafplaatsen, kinderboerderijen, afdeling nieuwe werken in de gemeenten Hengelo en Hof van Twente. 

Het team van Nico bestaat uit 74 man, twee uitvoerders en vier locatiebeheerders. De hele dag worden hem veel vragen gesteld uit verschillende disciplines: “. Wat ik deed (in mijn vorige baan, Red.), deed ik al een hele tijd. Nu is er meer verscheidenheid.” 

Gildebor is een leerwerkbedrijf en verschilt van een traditioneel bedrijf. Naast het leveren van kwalitatief goed werk worden mensen extra begeleid tijdens de uitvoering. Van 26 man op sport hebben tien man net iets meer begeleiding nodig. Nico zegt “man”, want er werken geen vrouwen in de teams Dat vindt hij jammer! Ook jongere werknemers zijn van harte welkom. 

We doen mooie dingen 

Nico geniet van zijn werk: “We doen mooie dingen. Bijvoorbeeld als je merkt dat iemand uit kaartenbak van gemeente komt, die wel iets wil. In een gesprek komt dat er wel uit. De kandidaat heeft wat met buiten werken, met groenbeheer, sportvelden of techniek.” Gildebor heeft dan een passende werkplek voor deze kandidaat.  

Afgelopen jaren zijn veel mensen in hun kracht gezet en hebben een passende werkplek gekregen. Dit is mooi om te zien. 

Wat verwacht Nico van de BSNC? 

Nico verwacht kennis en informatie: “Laat ik niet zelf het wiel willen uitvinden. Vaak hebben anderen dat al gedaan. En ik ben van plan om op de website te gaan kijken, achter de inlog.” Ook is hij in om deel te nemen aan een van de werkgroepen: “Maar nu nog even niet. Het is verschrikkelijk druk. Ik zit nog maar kort in mijn nieuwe functie, heb net de overdracht gedaan. Daarin heb ik mijn filosofie ook mee willen geven. Dat werk is toch mijn kindje, dat wil ik goed overdragen.” 

En als de BSNC-leden willen weten hoe doet die man dat werk toch allemaal: “De koffie staat altijd klaar hier!”. We zijn van harte welkom. 

 

Meer nieuws