Hoe verder na Zembla?

Als BSNC hebben we kennis genomen van de uitkomsten van het RIVM-onderzoek.  Er zijn geen gezondheidsrisico’s verbonden aan het sporten op kunstgrasvelden die zijn gevuld met rubbergranulaat. Ondanks de conclusies, moeten we als branche de verantwoordelijkheid pakken om dergelijke discussies in de toekomst te voorkomen. Kinderen, ouders en clubs moeten geen enkele twijfel hebben over de kwaliteit van de velden die we met z’n allen aanleggen én er op kunnen vertrouwen dat hun gezondheid nooit in gevaar is. Sporten is immers gezond.

Voor de kerst is daarom al een begin gemaakt met een plan van aanpak waarbij duurzaamheid, veiligheid en gezondheid sleutelbegrippen zijn. Dat plan van aanpak heeft betrekking op het hele proces, van advies tot en met renovatie en recycling. Vanuit een brede vertegenwoordiging van leden gaan we samen met partners zoals de KNVB en VSG aan tafel om dat de komende periode concreet handen en voeten te geven.

Als branche willen we verdere stappen zetten in het professionaliseren van het verwijderingsproces van kunstgrasvelden. Een eerste product is de publicatie ‘Hoe ruim je een kunstgrasveld op’. Dit heeft betrekking op het opruimen van de kunstgrasmat. Daarnaast werken we aan een publicatie die betrekking heeft op het opruimen van de sporttechnische laag en de onderbouw. Bovendien zijn wij met de erkend verwerkers en opdrachtgevers in gesprek over stappen om verder invulling te kunnen geven aan het recyclingproces zodat zoveel mogelijk materiaal binnen de sportsector hergebruikt kan worden.

Meer nieuws

Plaats een reactie