“Harmonie, dat vind ik het allerbelangrijkste. We belanden te vaak en onnodig in tegenstellingen”

Vandaag 14 juli, neemt Sjaak Groen na een carrière van 44 jaar afscheid van HAS Den Bosch en zijn werkende leven. Tenminste…: “Ik  stop nu helemaal, maar sta er niet verbaasd van als ik weer eens op de stoep sta.” Hij kijkt met plezier en dankbaar terug en zit vol met nieuwe plannen. De afgelopen jaren was Sjaak voorzitter van de BSNC-werkgroep Human Capital Turfmanagement.

Sjaak geeft ons (BSNC) alvast een inkijkje in de woorden die hij op 14 juli wil delen, in de schooltuin van de HAS, met zijn familie, collega’s en mensen uit zijn netwerk. Hij kijkt terug op zijn werk bij diverse organisaties en vraagt zichzelf af: “Vanuit welke achtergrond en drijfveren heb ik mijn keuzes gemaakt en de dingen gedaan?” Een ding staat voor hem vast: “Ik heb het kunnen doen omdat al deze mensen met mij wilden samenwerken. En daar ben ik hen dankbaar voor.”

Variatie in zijn werk

Na werkervaring te hebben opgedaan bij Grontmij (het huidige Sweco), de gemeente Amsterdam, het werkvoorzieningsschap noordoost Noord-Brabant (nu IBN Uden) evenals een lange tijd bij IPC Groene Ruimte en de lerarenopleiding Stoas, heeft Sjaak de laatste twintig jaar diverse taken bij de HAS vervuld. Als hogeschooldocent deed hij stagebegeleiding, begeleiding van afstudeerders, projectmatige opdrachten, en is hij coördinator van de opleiding en voorzitter van de examencommissie geweest. In het cursorisch onderwijs was hij jarenlang met veel plezier cursusleider en docent binnen de sport- en golfcursussen.

Docent toen en nu

Hij ziet dat het onderwijs is veranderd: “Werd de docent eerder gekozen en beoordeeld op zijn/haar kennis van het vak, nu spelen ook ontwikkelingen als blended learning en  didactisch coachen een rol. “Misschien hadden we daar wel eerder mee kunnen beginnen, het zijn goede ontwikkelingen.”

Sjaak is bijna 67 jaar en stopt weliswaar bij de HAS, maar hij gaat zeker niet stil zitten: “Ik vind het leuk om nu de vrijheid te krijgen om allerlei dingen op te pakken. Zo gaan wij oppassen op onze kleinkinderen, de jurering voor Fieldmanager of the Year loopt door en ook ben ik actief in de gemeente en met bestuurswerk.”

Hulp aan de townships in Afrika

Dit gaat zelfs over de grenzen heen. Na een reis naar Zuid-Afrika in 2009, waar Sjaak en zijn vrouw hebben gewerkt in het township Motherwell in Port Elizabeth, hebben zij de stichting Thamsanqa opgericht. Onder andere met geld uit Nederland worden Foster homes gesteund, waar kinderen die in nood verkeren, worden opgevangen en scholing krijgen. Omdat zij met eigen ogen hebben gezien wat het werk inhoudt, weten Sjaak en zijn vrouw dat het geld goed wordt besteed en leveren zij daar graag hun bijdrage aan.

Samenwerken ook bij de BSNC

Namens de HAS was Sjaak betrokken bij de BSNC en de werkgroep Human Capital Turf Management. Hij heeft vanuit de cursussen van de HAS het contact naar de BSNC gelegd en onderhouden en ook diverse studiedagen verzorgd. En dan komen we terug op het begrip harmonie, de rode draad in het werk van Sjaak. Hij ziet bij de BSNC dat er leden bijkomen en leden weggaan. Zijn oproep is: “Waar je ook zit, hoe je ook bent gegroepeerd, zoek de samenwerking op. Doe het samen. Dan kom je tot iets.”

Dankbaar

Tot slot, en dat gaat Sjaak donderdag ook benadrukken: “Ik wil mijn dankbaarheid uitspreken. En dat meen ik. Aan iedereen en voor de brede samenwerking!”

Meer nieuws