Hans Akkers zwaait af als hoofd bureau Sport en Recreatie in Nijmegen

Hij beleefde vanaf 2009 een mooie periode vol uitdagingen als hoofd bureau Sport en Recreatie Accommodaties (SRA) van de gemeente Nijmegen. Sinds 1 april leidt Hans Akkers (64) een ander leven als staffunctionaris ‘bijzondere projecten’. De inwoner van Beuningen heeft zin in zijn nieuwe job. “De afgelopen maanden heb ik genoten van een sabbatical. En nu ga ik de komende twee jaar weer vijf dagen per week aan het werk. In een andere functie, op dezelfde afdeling. Heerlijk toch!”

Het gesprek met Hans wordt gevoerd per telefoon. Alleen zijn stemgeluid ‘verraadt’ al dat hij een gedreven, energieke man is met een vrolijke, spontane inborst. “Ik heb altijd veel plezier gehad tijdens mijn loopbaan bij de gemeente Nijmegen. En nu nog. Werken in de sportbranche is hartstikke leuk. Omdat sporters bezig zijn met hun hobby. Daarnaast had ik veel te maken met enthousiaste vrijwilligers, waaronder terreinbeheerders, die heel graag iets betekenen voor de vereniging. Ze leggen vaak hun hele ziel en zaligheid in de club. De contacten met mensen, zowel op kantoor als in het veld, was en is een van de leukste aspecten van dit werk.”

Als kersvers staffunctionaris gaat Hans onder meer in overleg met clubs huurpakketten aanpassen en huurtarieven tegen het licht houden. “Daarnaast mag ik verhuizingen van onder meer voetbal- en hockeyverenigingen in goede banen leiden”, zegt hij. “In Nijmegen zijn er op het gebied van de buitensport veel ontwikkelingen. Sommige clubs vallen weg, terwijl we voor andere ruimte moeten scheppen omdat die uit hun jasje groeien. Sportpark De Biezen in Nijmegen-West is een accommodatie die momenteel vrij is en om een nieuwe invulling vraagt. Ik ben nauw betrokken bij dat hele proces. Een mooie en verantwoordelijke klus, waarmee een fikse financiële investering gemoeid is.”

Hans vervolgt: “Om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen, informeer ik regelmatig bij collega’s van andere gemeenten en sportbedrijven. Ik heb door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd. Met dank aan de BSNC. Veel waardevolle relaties ontmoette ik tijdens bijeenkomsten van de branchevereniging. Ook de brede opzet van BSNC met naast gemeenten en sportbedrijven de ledengroepen aannemers, adviesbureaus en leveranciers zorgt voor meerwaarde. Het is niet voor niets het landelijk kennis- en innovatieplatform op het vlak van buitensportvoorzieningen. Het draait allemaal om kennis delen met elkaar. Daar maak ik graag gebruik en heb ik veel profijt van tijdens mijn werk bij de gemeente Nijmegen. Daarnaast blijf ik als lid van de Commissie Kunstgras goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de branche.”

Philips
Hans begon al vroeg met werken. “Ik kwam als zestienjarige terecht bij Philips in Nijmegen. En volgde daarnaast technische opleidingen en de basiseducatie voor een lerarenstudie. Nadat ik erachter kwam dat leraar niet helemaal mijn ding was, oriënteerde ik mij in de sportwereld. Ik solliciteerde bij de toenmalige Sportstichting, die later onderdeel ging uitmaken van de gemeente. Tegenover Philips werd namelijk een sporthal gebouwd. Ik dacht daarom dat ze mensen nodig hadden en bood mijn diensten aan. In eerste instantie hoorde ik niets. Totdat ze me een jaar later vroegen voor de vacature van hoofd beheerder van een aantal sportparken. Dat heb ik gedaan van 1980 tot 1986.”

Een van zijn mooiste periodes beleefde Hans daarna als bedrijfsleider van de kunstijsbaan in Nijmegen. “Omdat ik ook in die functie met mensen van doen had die voor hun plezier kwamen schaatsen. Daar krijg ik zoveel energie van. Saillant detail was dat ik daarnaast in de zomermaanden leiding gaf aan de stadscamping. Na tien jaar in 1996 werd het tijd om een nieuwe horizon te ontdekken. Er lag een plan op tafel om een grotere kunstijsbaan te bouwen, die in particuliere handen kwam. Ik kreeg de kans om deel uit te maken van dit ambitieuze project en er een wezenlijke bijdrage aan te leveren. Mijn keuze viel echter op een baan als sectorhoofd van de afdeling Sportaccommodaties. Drie jaar later -na een reorganisatie binnen de gemeente- volgde voor mij een aanstelling als een van de twee gebiedsmanagers van de Afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties (VSA). In die rol was ik verantwoordelijk voor de accommodaties in het zuidelijke gedeelte van Nijmegen en het onderhoud van de sportvelden. Onze afdeling exploiteerde destijds in totaal zo’n zeventig gebouwen en voorzieningen op welzijns- en sportgebied.”

Carrière
Hans heeft een goed overzicht van zijn carrière bij de gemeente Nijmegen. Hij schudt alle functieomschrijvingen, jaartallen en namen van toenmalige collega’s zo uit zijn mouw. “In 2009 veranderde de gemeente van een gebiedsgerichte in een zogeheten product-gestuurde organisatie. Ik werd hoofd van het bureau Sport en Recreatie en kreeg de buitensport-, binnensport- en recreatieaccommodaties en verder onder meer twee grote speeltuinen en kinderboerderijen in mijn portefeuille. In die periode als bureauhoofd heb ik gedurende twee jaar een mooie (neven)functie mogen uitoefenen. Ik was toen actief als directeur van de  ijsbaan en het evenementencomplex Triavium BV in het stadsdeel Dukenburg. De gemeente gold als de grootste aandeelhouder van die grote voorziening. Het was mijn taak om de BV te ontbinden en op te laten gaan in de gemeentelijke organisatie. Dat betekende onder meer dat medewerkers van het complex als ambtenaren bij ons in dienst kwamen. In die jaren namen mijn collega’s van de afdeling Sport en Recreatie enkele reguliere taken over van mij. Een heftige tijd en een echte uitdaging. Zeker een van de hoogtepunten in mijn loopbaan.”

Eigen beheer
Nijmegen telt vandaag de dag zestien buitensportcomplexen, waarvan veertien in eigen beheer. Het Goffertstadion, waarin BVO NEC de thuiswedstrijden speelt, is in private handen. “In de gemeente liggen ongeveer veertig natuurgrasvelden en zestien kunstgrasvelden. Daar komen er nog twee bij. Qua beheer en onderhoud van de sportterreinen doen we steeds meer zelf. Rond 2005 hadden we vijf man personeel in dienst voor werkzaamheden als het maaien, vertidraineren, verticuteren, bezanden, bemesten en beregenen. Nu gaat het om twintig medewerkers in het veld. Het dagelijks en groot onderhoud aan natuurgrasvelden besteden we uit aan een aannemer. Het beheer rond de velden en het onderhoud aan de kunstgrasvelden doen we zelf. Toen ik begon bij de gemeente werd al het werk gedaan door onze eigen groene afdeling van Openbare Ruimte.”

Hans zwaaide officieel dus 1 april af als hoofd van het bureau Sport en Recreatie. In de afgelopen maanden vermaakte hij zich prima tijdens zijn ‘sabbatical’. “Ik tennis regelmatig en werk graag in de tuin. Daarnaast vind ik het heerlijk om erop uit te trekken met de caravan naar landen als Kroatië en Spanje. Nu ben ik helemaal fris en klaar voor mijn nieuwe leven als staffunctionaris bijzondere projecten. Het is goed zo. Ik heb het altijd goed naar mijn zin gehad in mijn vorige functie. Ik hecht me snel aan mensen. Als ik medewerkers onder mijn leiding zag groeien in hun vak, die zich goed ontwikkelden, gaf dat heel veel voldoening. Dat zal ik zeker gaan missen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws

Plaats een reactie