Groenbedrijf Eijkelboom gefuseerd met Boogaart

Sinds donderdag 14 april is hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf en BSNC-lid Eijkelboom bv uit Apeldoorn gefuseerd met collega-groenaannemer Boogaart uit Almere. De twee directeuren Erik Punt (Eijkelboom) en Gerben de Boer zijn de enige twee aandeelhouders van het nieuwe bedrijf.

 “Ondanks de schaalvergroting blijven beide ondernemingen zelfstandig in de markt actief. We blijven voorlopig ieder onze eigen klanten bedienen”, aldus Punt. Eijkelboom en Boogaart vormen nu met een geschatte omzet van elf miljoen euro per jaar een van de grootste spelers op de Nederlandse groenmarkt. Voordeel van de fusie is volgens directeur Punt dat de twee aannemers gezamenlijk beter in staat zijn om op grotere aanbestedingen in te schrijven. De twee ondernemingen willen de fusie in een rustig tempo op alle fronten implementeren. Vandaar dat beide directeuren Punt en De Boer voorlopig samen aan het roer staan. Punt: “Het is belangrijk dat de verschillende bedrijfsculturen de tijd krijgen om naar elkaar toe te groeien. Ik vertrouw erop dat onze intensieve krachtenbundeling heel goed zal verlopen.”

Hij legt uit hoe de fusie tot stand kwam. “We leerden elkaar een jaar geleden écht goed kennen vanwege onze samenwerking met een paar andere partijen in een groot Rijksvastgoedproject. Dat project voorziet in het integraal beheer en onderhoud van de militaire kazernes in Soesterberg, ’t Harde en Den Helder. Wij geven hierbij invulling aan de rol van hoofdcontractant.” Punt vervolgt: “De samenwerking verliep goed. Er was een prima klik. Dat leidde uiteindelijk tot de fusie. Eind maart tekenden we al een bindende intentieverklaring en 14 april is de fusie dus officieel bekrachtigd.”

Meegroeien
De nieuwe onderneming telt 91 mensen. Punt: “Behalve onze bestaande klanten willen we ook ‘overstijgende’ opdrachtgevers uit andere regio’s gaan bedienen. We richten ons daarbij op grote organisaties in het groen, grijs (infrastructuur en bouwwereld) en blauw. Denk aan opdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf, provincies, gemeenten, waterschappen en woningcorporaties. Om aan hun eisen en voorwaarden te voldoen, moet je als groenbedrijf groeien. Door de fusie hebben we meer body en kunnen we goed inspelen op aanbestedingen, die over het algemeen gepaard gaan met hoge kosten.”

BSNC
Eijkelboom bv is sinds een jaar lid van de BSNC. Punt: “We hebben ons aangesloten bij de branchevereniging toen we startten met het Rijksvastgoedproject bij de militaire kazernes. Onder het integraal beheer van de kazernes valt ook het onderhoud van de sportterreinen en de storm- en atletiekbanen. De doelstelling van de BSNC om kennis over de aanleg en onderhoud van buitensportaccommodaties te delen én ontwikkelen past goed bij ons bedrijf. Voor ons de reden om lid te worden van de brancheverenging.”

Plaats een reactie