Gezocht: praktische voorbeelden zorgplichtmaatregelen

Eind 2019 heeft de BSNC de eerste versie van het Zorgplichtdocument gepubliceerd. Vanwege actuele ontwikkelingen en gewenste aanpassingen naar aanleiding van reacties op de eerste versie, is de werkgroep Zorgplicht gestart met een update van het Zorgplichtdocument. De planning is dat deze in april wordt opgeleverd.

Een belangrijk onderwerp in het Zorgplichtdocument is het tegengaan van de verspreiding van instrooimateriaal en vezels. In het document staan praktische voorbeelden over maatregelen bij de aanleg, maatregelen bij opruimen en renovatie, onderhoudsmaatregelen en maatregelen door gebruikers. De werkgroep wil graag nieuwe praktijkvoorbeelden toevoegen (van kantplanken tot uitlooproosters, aanpassingen in kleedkamers, opslag bij renovatie, etc.). BSNC-leden, relaties en anderen, actief betrokken bij het toepassen van zorgplichtmaatregelen, kunnen praktijkvoorbeelden, met een foto en korte toelichting mailen naar h.arends@bsnc.nl. Graag uiterlijk vrijdag 19 februari. Het gaat om foto’s zonder reclamedoeleinden (dus geen zichtbare logo’s van producten of bedrijven). De werkgroep Zorgplicht maakt een selectie van de praktijkvoorbeelden.

We streven er naar dat het Zorgplichtdocument 2.0 rond april 2021 klaar is. Gedurende het proces wordt feedback gevraagd op conceptversies. Hiervoor benadert de werkgroep ook de platformbesturen en stakeholders. Tevens is de werkgroep Circulariteit betrokken, vanwege de raakvlakken met de vraagstukken waar deze werkgroep zich mee bezig houdt.

Meer nieuws