Actualisatie BSNC-rapport ‘Hoe ruim je een kunstgrasveld op’

Rond april 2021 wil de werkgroep Circulariteit een update publiceren van het rapport uit 2017: ‘Hoe ruim je een kunstgrasveld op’. Sinds die tijd is onder andere wet- en regelgeving veranderd.

En is er behoefte aan meer ‘sturing’ over hoe te handelen bij renovatie. Bijvoorbeeld het in de toekomst verankeren in een Beoordelingsrichtlijn. Ook is het wenselijk dat er afstemming is met het Zorgplichtdocument (zie het nieuwsbericht ‘Actualisatie Zorgplichtdocument‘).

Voor deze update wordt feedback gevraagd op conceptversies. Hiervoor benadert de werkgroep ook de BSNC-platforms en stakeholders. Zo streeft de werkgroep naar een nieuwe versie van het rapport die breed gedragen wordt. De werkgroep Zorgplicht is eveneens betrokken vanwege de raakvlakken met het actualiseren van het Zorgplichtdocument.

Meer nieuws