Geslaagde najaars-ALV op de Nationale Sport Vakbeurs

De najaars-ALV van de BSNC van 10 november j.l. was dit keer op een bijzondere plek; de Nationale Sport Vakbeurs in Gorinchem. Een handige combinatie van ontmoeten, samen ontbijten, strategische verenigingszaken bespreken en een beursbezoek. De leden hebben onder meer unaniem ingestemd met het jaarplan 2022 waarin belangrijke onderwerpen staan beschreven die wij willen gaan verkennen. Zoals verbreding van ons takenpakket, werken naar meer eenheid in de vereniging en verdergaande samenwerking met de VSG.

Het jaarplan 2022, geschreven nadat met leden en platforms uitvoerig van gedachten is gewisseld, beschrijft een aantal mogelijke wezenlijke veranderingen. Het bestuur en het bureau willen graag, samen met de leden, de platformbesturen en werkgroepen, aan de slag om deze veranderingen verder te verkennen. Bij VWS is een verzoek ingediend voor extra ondersteuning. Was je niet in de gelegenheid om naar Gorinchem te komen?  Lees hier het goedgekeurde jaarplan 2022. Of bekijk de PowerPointpresentatie die is getoond.

Begroting 2022 en Voorjaars-ALV 2022

De stemkaarten konden in de tas blijven: de aanwezige leden stemden eveneens allen in met de begroting voor 2022. Tot slot werd medegedeeld dat de voorjaars-ALV is op vrijdag 25 maart 2022.

Nieuw lid Raad van Advies

Ook stemden de aanwezige leden in met het voorstel met het lidmaatschap van Paul van der Kraan van de Raad van Advies. Paul is de opvolger van Leo Steijn. Binnenkort maken wij (redactie) nader kennis met hem en kan je het interview lezen op onze website en in de nieuwsbrief.

Meer nieuws