Gemeente Vlaardingen sluit zich aan bij branchevereniging

De gemeente Vlaardingen is de nieuwste en jongste loot aan de BSNC-boom. Accountmanager sport Olaf van Erne wil graag een bijdrage leveren aan een van de belangrijkste doelstellingen van de branchevereniging. Namelijk het delen en ontwikkelen van kennis over de aanleg en het onderhoud van buitensport-accommodaties. “Innovatie is voor ons een belangrijk thema.” 

Een nieuwe maand, een nieuwe lente en weer een nieuw lid. Het toetreden van de gemeente Vlaardingen per 1 maart tot de rijen van de BSNC zal – als het aan accountmanager Olaf ligt – niet ongemerkt aan de overige leden voorbij gaan. “We nemen de tijd. Eerst maar eens kennismaken met iedereen. En dan kijken op welke manier we onze stem laten horen. Meepraten in een van de commissies is daarbij een van de mogelijkheden. Ik heb op uitnodiging van mensen als Peter Prins, adviseur bij B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen, al verschillende interessante evenementen bezocht.“

Het zijn volgens Olaf juist de bijeenkomsten en congressen die voor de meerwaarde van de branchevereniging zorgen. “Tijdens de meetings ontmoet je namelijk naast collega’s van andere gemeenten ook afgevaardigden van andere betrokken bloedgroepen: van aannemers tot vertegenwoordigers van sportbedrijven, adviesbureaus, leveranciers en kennisinstellingen. Samen wisselen we informatie en nieuwe kennis en expertise uit over het vakgebied. Die kruisbestuiving is de kracht van de branchevereniging. Ik zou het daarbij toejuichen als de BSNC zich nog meer zou focussen op het thema innovatie.”  

Het woord is gevallen. Innovatie. Olaf wil er mee aangeven dat de branche de ogen niet moet sluiten voor de toegevoegde waarde van een wetenschappelijke benadering.  “Investeer in de samenwerking met innovatieve instellingen als de landbouwuniversiteit van Wageningen. Daarmee kunnen we allemaal ons voordeel doen bij de aanleg en het onderhoud van de buitensportaccommodaties”, benadrukt hij. “Ik denk onder meer aan de robotmaaiers die nu in opkomst zijn, het verlichten van de accommodaties met led-lampen én kunstgrasmatten die multifunctioneel inzetbaar zijn: geschikt voor populaire sporten als voetbal, hockey en korfbal. Belangrijk is wel dat je in dat laatste geval de kwaliteitseisen van de bonden op elkaar afstemt.”

Kunstgras
Olaf verwacht dat de ontwikkelingen op het gebied van kunstgras niet te stoppen zijn.  “De jeugd speelt tegenwoordig vooral op kunstgras. In Vlaardingen is de verhouding natuurgras en kunstgras nu al fifty-fifty. De gemeente herbergt zo’n negen sportparken, Opvallend is dat de gemeente al jarenlang rond de 3.600 competitiespelers telt die aangesloten zijn bij de voetbalbond KNVB. Dat is relatief veel op een bevolking van 73.000 inwoners.”

De ontwikkeling van de breedtesport staat centraal in de visie van de gemeente Vlaardingen, zo geeft Olaf aan. “Een van onze doelen is zoveel mogelijk jongeren aan het sporten te krijgen. Dat heeft prioriteit en vormt voor ons een grote uitdaging.”

Plaats een reactie