Geen pesticiden meer op sportvelden, hoe beïnvloedt dat de sportprestaties en beheerkosten?

Kom naar de landelijke dag op 10 april op de KNVB Campus in Zeist!

Datum: 10 april 2019
Tijdstip: 15:00 ontvangst, 17:30 uur maaltijd, 20:15 afsluiting
Locatie: KNVB campus in Zeist
Kosten: geen

Op woensdag 10 april vindt de landelijke dag voor sportverenigingen en beheerders van sportgrasvelden plaats.

Bent u verenigingsbestuurder of beheerder van sportvelden, dan nodigen we u van harte uit op de KNVB campus in Zeist. De sportsector zet zich in om vanaf 2020 geen pesticiden meer te gebruiken op sportvelden. Wat is de impact voor sporters, verenigingen en beheerders van het terugdringen van pesticiden op sportgrasvelden? Moeten we ons zorgen maken nu het gebruik van pesticiden aan banden wordt gelegd of moeten we juist de mogelijkheden ervan zien?

De bijeenkomst start met informatie over de huidige stand van zaken en denkrichtingen voor de komende jaren. Namens de NOC NSF, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, BSNC, branchevereniging VHG, CUMELA Nederland, de vereniging van drinkwaterbedrijven VEWIN, de HAS Hogeschool en anderen wordt u bijgepraat over de actuele stand van zaken.

Na de maaltijd zullen we dieper ingaan op wat de Green Deal Sportvelden voor u als verenigingsbestuurder of, beheerder betekent.

Programma:
15:30 Opening deel 1:

  • Belang van kwalitatief goede sportvelden – NOC NSF (Erik Lenselink)
  • Green Deal – Ministerie van I&W (Lukas Florijn)
  • Effect van gewasbeschermingsmiddelen op ons milieu – VEWIN (Mirja Baneke)
  • Wat wordt er van ons verwacht? – Green Deal Sportvelden (Geert Cuperus)
  • Terug naar de basis – HAS Hogeschool (Sjaak Groen)

17:15 Pauze en maaltijd

18:15 Deel 2: voorbeelden uit de praktijk

  • Top tien van onkruiden (Ernst Bos)
  • Taskforce sportvelden (Goof Rijndorp en Jan Vrij)

19:45 Afsluiting

20:15 Borrel

Aanmelden?
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wees er snel bij! Klik HIER om je aan te melden!


Meer nieuws

Plaats een reactie