Doe mee! Consultatieronde BRL milieuhygiënische kwaliteit van recycling instrooizand. 

In opdracht van Re-Match is door SGS Intron de concepttekst opgesteld van een beoordelingsrichtlijn (BRL) voor de milieuhygiënische kwaliteit van de recycling van instrooizand. De BRL is geaccepteerd door het College van Deskundigen en nu vrijgegeven voor publieke consultatie. Dit is relevant voor een deel van de BSNC-leden en -partners. Reageren kan tot maandag 3 juni, via een mail aan Ulbert Hofstra Ulbert.hofstra@sgs.com 

De BRL is bedoeld voor verwerkers van afval kunstgrasmatten die recycling instrooizand produceren. Instrooizand is de stabilisatielaag op kunstgrasmatten. Het is een waardevol product dat na verwerken van de kunstgrasmat bijvoorbeeld op een nieuw veld toegepast kan worden. Instrooizand valt onder de werking van het Besluit bodemkwaliteit en daarom moet het recycling instrooizand voorzien zijn van een milieuverklaring bodemkwaliteit. 

De eisen in de beoordelingsrichtlijn worden door de certificatie-instellingen gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een productcertificaat voor toepassing als grond. Deze certificatie-instellingen zijn hiervoor door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd, 

Op basis van het productcertificaat kan de producent een erkenning aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De erkenning wordt dan gepubliceerd op de daartoe bestemde website https://loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken. De erkende producent mag per partij een milieuverklaring bodemkwaliteit afgeven. 

Deze beoordelingsrichtlijn betreft alleen de certificering in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.   

Toepassingsgebied 

Recycling instrooizand is bedoeld om te worden toegepast als grond binnen het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee toepassingen:  

  • Voor toepassing waar kwaliteitsklasse landbouw/natuur vereist is, waaronder op kunstgrassportvelden wordt uitsluitend recycling instrooizand landbouw/natuur toegepast 
  • Voor toepassing waar industriezand mogelijk is, wordt recycling instrooizand toegepast met een gehalte zink en minerale olie dat voldoet aan de klasse industrie: recycling instrooizand industrie 

Meer informatie is te verkrijgen bij Ulbert Hofstra (SGS Intron); Ulbert.hofstra@sgs.com  

Hier vind je de concepttekst van de BRL.

Meer nieuws