Aanbesteding innovatieve Scale Up Toekomstbestendige kunstgrasvelden van start 

De gemeenten Amsterdam en Haarlem zijn op zoek naar partijen met innovaties op het gebied van duurzame energie, klimaatadaptie, circulariteit of slim en schoon bouwen. Deze duurzame oplossingen willen ze toepassen bij de vervanging en nieuwe aanleg van kunstgras sportvelden. De aanbesteding voor deze innovatieve Scale Up is gepubliceerd. De inschrijving hiervoor sluit op 17 juni 2024 om 14.00 uur. 

Met het project dagen de gemeenten Amsterdam en Haarlem ondernemers, dus ook de BSNC-leden, uit om duurzame oplossingen op kunstgras sportvelden toe te passen. Naar verwachting staan er de komende tien jaar meer dan 200 velden op het programma. Hiermee willen Amsterdam en Haarlem, samen met de markt, een grote bijdrage leveren aan de doelstelling van de gemeenten om in 2050 klimaatneutrale steden te zijn. 

Ondernemers met duurzame oplossingen gezocht 

Belangstelling? Bekijk de promovideo. Meer informatie is ook te vinden op de website. Voor vragen kun je een e-mail sturen naar; sportveldvandetoekomst@amsterdam.nl 

Inschrijven voor de aanbesteding kan op Mercell.  

Disclaimer: Het project wordt medegefinancierd door het LIFE Programme van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan voor de inhoud van het project verantwoordelijk worden gehouden. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend, de aanbestedingsdocumenten zijn leidend. 

Meer nieuws