Deelsessie KUNSTgres 2023: Sportvelden als energiebron voor sportparken en wijken

Een voorbeeld van multifunctioneel gebruik van een sportpark: Strijp in Eindhoven. In deze deelsessie geven Cristan Segers, de aanjager voor het verduurzamen van gemeentelijke sportparken, en Hans Franken, de projectleider voor de realisatie, inzicht in het proces dat is doorlopen om het multifunctionele gebruik tot stand te brengen.

Ook lichten ze de werking van het systeem in combinatie met bodemenergie toe, evenals de vervolgstappen en de geleerde lessen uit dit project. Deelnemers krijgen waardevolle informatie over de uitrol van dit innovatieve project van de gemeente Eindhoven, inclusief het proces en de samenwerking met interne en externe stakeholders.

Energietransitie Eindhoven

De gemeente Eindhoven staat voor de uitdaging van de energietransitie, waarbij het verduurzamen van de stad een topprioriteit is. Vanwege de beperkte ruimte in de stad is de gemeente op zoek naar nieuwe energieconcepten om te kunnen voldoen aan de toenemende energievraag. Met maar liefst 10 sportparken en 25 kunstgrasvelden, gelegen in of nabij woonwijken, gaf het project op Sportpark Strijp een unieke gelegenheid om een duurzame oplossing te realiseren.

Eerste collectorveld

In het voorjaar van 2023 is dit eerste collectorveld in Eindhoven aangelegd onder een multifunctioneel kunstgrasveld. Dit innovatieve project is tot stand gekomen door een samenwerking in een bouwteam (OG-ON) en heeft geleid tot de realisatie van een duurzaam en multifunctioneel sportveld. Het collectorveld is verbonden met de gemeentelijke warmte- en koudeopslag, waardoor het niet alleen warmte kan leveren aan het park, maar ook aan de omliggende huizen. Daarnaast draagt het ook bij aan verkoeling van het veld, wat essentieel is voor de stijgende zomerse temperaturen van de afgelopen jaren.

Het kunstgrasveld op Sportpark Strijp kan in de zomer temperaturen bereiken oplopend tot wel 70 graden Celsius. Door de installatie van deze collectoren, vergelijkbaar met omgekeerde vloerverwarming, maar dan onder het veld, kan het sportveld niet alleen warmte leveren aan het park, maar ook aan de omliggende woningen. Dit zorgt voor een efficiënt gebruik van de opgewekte warmte. Bovendien draagt het systeem bij aan het verkoelen van het speelveld, iets wat de speelomstandigheden aanzienlijk verbetert.

Inschrijven voor KUNSTgres

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 295,00. Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf kies je aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

 

        Hans Franken

Cristan Segers

Meer nieuws