Deelsessie KUNSTgres 2023: Duurzaam sportvloeren inkopen met DuboCalc en MKI waarde

Heeft jouw bedrijf of organisatie duurzaamheidsambities en wil je bijdragen aan de nationale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid? In een informatieve sessie legt Gert-Jan Vroege (Eco Intelligence) uit hoe je inkopen kunt doen met behulp van het online duurzaamheidsinstrument DuboCalc met betrekking tot sportvloeren. DuboCalc stelt gebruikers in staat om de milieukostenindicator (MKI) waarde voor een sportvloerenproject te kunnen berekenen.

De MKI-waarde is een meetbare indicator voor de duurzaamheidsprestatie van het project, waarbij belangrijke milieu-impactfactoren zoals klimaateffect, verzuring (waaronder stikstofemissies), toxische effecten en aantasting van de ozonlaag worden meegenomen. Met deze tool kunnen verschillende aanbiedingen objectief worden beoordeeld op hun duurzaamheidsprestaties.

Tool helpt bij verduurzamen

De MKI-waarde als inkoopinstrument is tegenwoordig onmisbaar in de wereld van infrastructuurprojecten. Door de uitdaging om een zo laag mogelijke MKI-waarde te realiseren, worden fabrikanten en aannemers gestimuleerd om te verduurzamen en te innoveren. Deze sessie biedt concrete mogelijkheden om duurzaamheidsambities te verwezenlijken en de nationale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid na te streven.

Tijdens de deelsessie wordt de werking van het systeem toegelicht, inclusief de achtergrond van het bepalen van een MKI-waarde. Ook wordt besproken hoe de MKI-waarde een rol speelt in aanbestedingen en hoe het monitoren van de MKI-waarde tijdens de realisatiefase werkt. Daarnaast wordt er een demonstratie gegeven van DuboCalc, zodat deelnemers een concreet beeld kunnen krijgen van de mogelijkheden.

Na het bijwonen van deze sessie hebben deelnemers een beter begrip van de MKI-waarde, DuboCalc en hoe dit instrument kan worden ingezet bij aanbestedingen. Het stelt opdrachtgevers, eigenaren en beheerders van velden in staat om het duurzaamheidsbeleid concreet in te vullen en bewuste keuzes te maken op het gebied van sportvloeren.

Inschrijven voor KUNSTgres

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 295,00. Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf kies je aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

Meer nieuws