De stelling van BSNC-bestuurslid Bas Reinds

De komende maanden vragen we telkens een bestuurslid om zijn stelling te poneren en toe te lichten. “We zijn eensgezind in de hele marktbreedte van de sportaccommodatie”. Met deze stelling trapt bestuurslid Bas Reinds deze nieuwe rubriek van onze nieuwsbrief af.

Met de stelling: “We zijn eensgezind in de hele marktbreedte van de sportaccommodatie” wil Bas benadrukken dat hij vindt dat iedereen binnen de BSNC (en daarbuiten) de intentie moet hebben om samen te werken om goede, betaalbare en duurzame sportaccommodaties te realiseren. Daar doen we het voor met z’n allen.

Met zijn oproep richt hij zich in het bijzonder tot alle partijen die betrokken zijn bij het proces van de totstandkoming van het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem 2.0. “Dat gaat wat moeilijk in contact met stakeholders, er zijn argumenten over en weer en er is argwaan. Dat is reuze jammer”, aldus Bas, “Voor de totstandkoming van dit nieuwe systeem is het heel belangrijk dat we de handen ineenslaan.” Het streven naar samenwerking is voor hem een leidend motief in zijn bestuurswerk.

Bas Reinds, lid hoofdbestuur sinds 2019

Bas trad in 2019 toe tot het bestuur van de BSNC en is nu drie jaar en drie maanden in functie, namens de ‘bloedgroep’ leveranciers en producenten. Het was een logische stap voor hem: “Ik vind dat je, als je als bedrijf lid bent, ook actief je steentje moet bijdragen.” Met geringe bestuurservaring, maar ruime werkervaring in het vak (17 jaar, en nu directeur van Domo Sports Grass) startte Bas in het hoofdbestuur van de BSNC.

Meer nieuws