Kwartiermaker verkenning verbreding binnensport van start

Deze week vond de aftrap plaats van de opdracht aan bureau Drijver en Partners om als kwartiermaker een verkenning te doen voor de BSNC om een organisatie neer te zetten die namens de brede achterban van makers van sportaccommodatie spreekt.

Een van de speerpunten van het ministerie van VWS is het realiseren van een duurzame sportsector. Hiertoe heeft het ministerie samen met een aantal vertegenwoordigers uit de sportsector de Routekaart Verduurzaming Sport ondertekend. Voor het verkrijgen van brede vertegenwoordiging vanuit de sportsector, wenst het ministerie van VWS een belangenbehartiger van sportaccommodaties-realisatoren. De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), een van de ondertekenaars van de Routekaart, is door VWS gevraagd als belangenbehartiger namens de makers van zowel de binnen- als de buitensportaccommodaties op te treden.

Voor BSNC zou dit mogelijk een transitie betekenen van vertegenwoordiging van buitensportvoorzieningen naar vertegenwoordiging van het totale spectrum van (binnen- en buiten-) sportvoorzieningen.

Drijver en Partners (Janneke Rijksen samen met Ruud Taks) is gevraagd om in de onafhankelijke rol van kwartiermaker de verkenning van de kansen voor deze transitie vorm te geven. Daarnaast dragen ze bij aan de activiteiten van de BSNC bij het behalen van de doelstellingen van de Routekaart Verduurzaming Sportaccommodaties. De kwartiermakersrol wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

 

Meer nieuws