Convenant verwerking kunstgrasmatten

Covenant

Op initiatief van kunstgrasleveranciers en het platform Aannemers wordt momenteel gewerkt aan een convenant, met de intentie om afspraken te maken met alle stakeholders rondom de verwerking van kunstgrasmatten.

Positief ontvangen

Het initiatief om tot een convenant te komen, is positief ontvangen door o.a. de VSG en de Rijksoverheid (i.c. de Ministeries van I&W en VWS). Ook het hoofdbestuur van BSNC staat positief tegenover dit initiatief en wil zich inzetten om op korte termijn tot een breed gedragen convenant te komen.

Transparant proces

Een transparant proces en draagvlak bij de verschillende platforms is daarvoor belangrijk. Het hoofdbestuur en de initiatiefnemers PABA en kunstgrasleveranciers trekken hier samen in op. Op 19 december vindt een eerste overleg plaats tussen de ministeries van VWS en I&W en Ben Moonen en Edward van der Meijden namens BSNC.

Vorig berichtVolgend bericht

Meer nieuws

Plaats een reactie